• Tüm Kategoriler
  • 4T TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI

   4T TABLOLARLA KPSS VATANDAŞLIK SORU BANKASI
   Görsel 1
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiğinde
   Konu Dağılımına Göre Hazırlanmış 800 Adet Çoktan Seçmeli Soru
            Karışık Sorulardan Oluşan 23 Adet Bulmaca 
    

   • Test 1 (Sosyal Düzen Kuralları - Maddi Yaptırım Türleri)
   • Test 2 (Hukukun kaynakları - Boşluk Türleri)
   • Test 3 (Hukukun Dalları - Vergi Hukuku- Ceza Hukuku- Yargılama Hukuku)
   • Test 4 (Medeni Hukuk-Hak/Fiil Ehliyeti)
   • Test 5 (Fiil Ehliyeti Türleri)
   • Test 6 (Kişiliği Sona Erdiren Haller -Tüzel Kişiler)
   • Test 7 (Tüzel Kişiler - Hısımlık)
   • Test 8 (Tüzel Kişiler - Hısımlık)
   • Test 9 (Ticaret Hukuku - Borçlar Hukuku Temel Kavramlar)
   • Test 10 (Sorumluluk - Özel Hak Türleri)
   • Test 11 (Hak Doğuran Durumlar - Hakkın Korunması)
   • Test 12 (Anayasa Hukuku Temel Kavramlar)
   • Test 13 (Anayasal Tarih - Hükümet Sistemleri)
   • Test 14 (Anayasal Tarih - Türk Anayasaları)
   • Test 15 (Anayasal Tarih - 1982 Anayasası)
   • Test 16 (Cumhuriyetin Nitelikleri - Laiklik-Milliyetçilik)
   • Test 17 (Laiklik ilkesi - Demokratik Devlet İlkesi)
   • Test 18 (Seçimlere Hakim İlkeler - Siyasi Partiler)
   • Test 19 (Siyasi Partiler)
   • Test 20 (Cumhuriyetçilik - Hukuk Devleti - Sosyal Devlet)
   • Test 21 (Temel Hak ve Hürriyetler)
   • Test 22 (Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması/Durdurulması)
   • Test 23 (Temel Hak ve Hürriyetler)
   • Test 24 (Yasamaya İlişkin Temel Bilgiler)
   • Test 25 (TBMM Yeter Sayıları - Erken Seçim - Ara Seçim)
   • Test 26 (Milletvekili Seçilme Şartları - Milletvekilliğinin Sona Ermesi)
   • Test 27 (Yasama Uyumsuzluğu - Yasama Bağışıklıkları)
   • Test 28 (TBMM İç Yapısı)
   • Test 29 (Siyasi Parti Grupları - Yasama İşlemleri)
   • Test 30 (TBMM'nin Görev ve Yetkileri)
   • Test 31 (TBMM'nin Görev ve Yetkileri)
   • Test 32 (Kanunlar)
   • Test 33 (Bütçe Kanunu - Anayasa Değişiklikleri)
   • Test 34 (Bütçe Kanunu- Kesin Hesap Kanunu)
   • Test 35 (Milletler arası Anlaşmalar)
   • Test 36 (Kamu Denetçiliği - TBMM'nin Bilgi Edinme Araçları)
   • Test 37 (Meclis Soruşturması)
   • Test 38 (Meclis Soruşturması - Nitelikli Çoğunluk Türleri)
   • Test 39 (TBMM Yeter Sayıları Tarama Testi)
   • Test 40 (Yürütme - Cumhurbaşkanının Genel Özellikleri)
   • Test 41 (Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Cumhurbaşkanının Sorumluluğu)
   • Test 42 (Cumhurbaşkanının Yetki ve Görevleri)
   • Test 43 (Cumhurbaşkanının Yetki ve Görevleri)
   • Test 44 (Cumhurbaşkanının Yetki ve Görevleri - Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar)
   • Test 45 (Cumhurbaşkanına Bağlı Kuruluşlar - Devlet Denetleme Kurulu)
   • Test 46 (Milli Güvenlik Kurulu)
   • Test 47 (OHAL ilanı)
   • Test 48 (Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri)
   • Test 49 (Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Yönetmelikler)
   • Test 50 (Yargı - Temel İlkeler - Hakimler ve Savcılar Kurulu)
   • Test 51 (HSK - Yüksek Mahkemeler - Anayasa Mahkemesi)
   • Test 52 (Anayasa Mahkemesinin Çalışma Usul ve Esasları -Soyut/Somut Norm Denetimi - Bireysel Başvuru)
   • Test 53 (Anayasa Mahkemesinin Görevleri / Çalışma Usulleri / Denetim Yolları
   • Test 54 (HSK - Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri / Çalışma Usulleri)
   • Test 55 (Anayasa Mahkemesine Üye Seçimi - Bireysel Başvurular- Yüce Divan
   • Test 56 (Yargıtay - Danıştay - Sayıştay - Yüksek Seçim Kurulu)
   • Test 57 (İdare Hukukunun Genel Özellikleri)
   • Test 58 (Devletin Mal Edinme Yöntemleri - Kolluk Faaliyetleri)
   • Test 59 (İdari Teşkilat Yapısı - Başkent Teşkilatı)
   • Test 60 (Devlet / Kamu Tüzel Kişileri)
   • Test 61 (Merkezden Yönetim - Taşra Teşkilatı)
   • Test 62 (Taşra Teşkilatı - Vali - Kaymakam)
   • Test 63 (Yerinden Yönetim - Mahalli İdareler -Hizmet Yerinden Yönetim Kuruluşları)
   • Test 64 (Mahalli İdareler)
   • Test 65 (Mahalli İdareler)
   • Test 66 (İdare Hukukuna Hakim Anayasal İlkeler)
   • Test 67 (İdare Hukukuna Hakim Anayasal İlkeler)
   • Test 68 (Devlet Memurları Kanunu Memurluğa İlişkin Temel Kurallar)
   • Test 69 (Memur Olma Şartları - Kamu Görevlileri - Memurun Atanması)
   • Test 70 (Memurların Hakları - İstisnai Memurluk - Memurluk Sınıfları)
   • Test 71 (Memurlara Verilen Disiplin Cezaları)
   • Test 72 (Memurlara Verilen Disiplin Cezaları - Memurluğun Sona Ermesi)
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786057521477
   Marka4T Yayıncılık
   Stok DurumuTÜKENDi
   9786057521477

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.