• Tüm Kategoriler
  • Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato - Duran Bülbül

   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiğinde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Hukuki ve Mali Yönleriyle
   Konkordato

   Prof. Dr. Duran Bülbül

   İçindekiler

   1. Bölüm
   Konkordatonun Hukuki Yönü
   1.Konkordato Tanımı
   1.1.Konkordatonun Hukuki Niteliği
   1.2.Türk Hukukunda Konkordato Kurumu
   2. Konkordatonun Hukuki Dayanakları
   3. Konkordato’nun İflas Ve İflasın Ertelenmesi Kurumları İle Karşılaştırılması
   4. Dünyada Konkordato Uygulamaları
   4.1. İtalya
   4.2. İngiltere
   4.3. İsviçre
   4.4. ABD
   5. Konkordatonun Amaçları
   6. Konkordato Çeşitleri
   7. Konkordato Talep Edebilecek Kişiler
   8.Yetkili Ve Görevli Mahkeme
   9. Konkordato Süreci
   9.1. Başvuru
   9.1.1.Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler
   9.2. Geçici Mühlet
   9.3. Kesin Mühlet
   9.3.1.Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları
   9.3.2.Kesin Mühletin Sözleşmeler Bakımından Sonuçları
   9.3.3.Kesin Mühletin Borçlu Bakımından Sonuçları
   9.3.4.Kesin Mühlet İçerisindeki Özellikli Durumlar
   9.4. Alacaklılar Toplantısı Ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk
   9.5. Konkordato Tasdikinin Şartları
   10. Konkordatonun Hükümleri
   11.Konkordatonun Kısmen Ve Tamamen Feshi
   12. Kanun Yolları
   13. Konkordato Komiserinin Nitelikleri, Görev Ve Sorumlulukları
    
   2. Bölüm
   Konkordatonun Mali Yönü
   1. Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler
   1.1. Konkordato Ön Projesi
   1.1.1.Konkordato Ön Projesi İçeriği
   1.2. Konkordato Talebine Eklenecek Diğer Bilgi Ve Belgeler
   1.2.1.Borçlunun Malvarlığının Durumunu Gösterir Belgeler
   1.2.2.Alacaklı Ve Alacak Listesi
   1.2.3.Karşılaştırma Tablosu
   1.2.4.Makul Güvence Veren Denetim Raporu
   2. Konkordatonun Vergisel Sonuçları
   2.1. Konkordatoda Harç, Vergi İstisnaları Ve Teşvik Belgeleri
   2.2. Konkordato Ve Şüpheli Alacaklar Karşılığı
   2.2.1.Geçici Mühlet Kararı Verilmesinin Sonuçları
   2.2.2.Kesin Mühlet Kararı Verilmesi Ve Kesin Mühlet Sürecinde Şüpheli Alacak Uygulaması
   2.2.3.Konkordato Projesinin Tasdik Edilmesi Veya Reddedilmesi Durumu
   2.2.4.Diğer Hususlar
   2.3. Vazgeçilen Alacaklar
   2.4. Değersiz Alacaklar
   Sonuç
   Kaynakça
   Ekler
   Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumumun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
   İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun
   Bağımsız Denetim Standardı 805
   Güvence Denetim Standardı 300
   Güvence Denetim Standardı 3400
   Bağımsız Denetim Yönetmeliği
   Konkordato Gider Avansı Tarifesi
   Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik
   Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 112
   Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik
   Türkiye Muhasebe Standartları (Tms) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı
   Konkordato Ön Projesine İlişkin Bağımsız Makul Güvence Raporu Örneği
   Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kanun
   Yurt Dışından Tahsil Edilemeyen Alacağa Karşılık Ayrılıp Ayrılmayacağı Ve Değersiz Alacak Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği

    
   ÖNSÖZ
        Muhasebenin temel kavramlarından birisi, işletmenin sürekliliği kavramıdır. Hiçbir işletme, bir gün kapanacağı ya da faaliyetlerini sonlandıracağı varsayımıyla kurulmaz. Aksine, bir diğer muhasebe kavramı olan kişilik kavramı çerçevesinde işletmelerin sahiplerinden ya da yöneticilerinden ayrı olarak bağımsız bir kişiliğe sahip oldukları ve bu nedenle kurucularının yaşam süresinden bağımsız olarak nesiller boyu ayakta kalacakları ümit edilir.
        İşletmelerin varlığını sürdürmesi özelde sahiplerine ve yöneticilerine, genelde ise ülkeye ve topluma önemli yararlar sağlamaktadır. Başarılı işletmelerin istihdam yaratma, ülke milli gelirine katkıda bulunma, dış ticaret yoluyla ülkeye döviz kazandırma gibi çeşitli faydalarından bahsetmek mümkündür. Şunu da belirtmek gerekir ki başarılı işletmelerin varlığını sürdürmeleri ne kadar önemliyse başarısız işletmelerin de bir an önce faaliyetlerine son vermeleri beklenir. Fırsat maliyeti ve üretken kaynakların daha verimli alanlarda istihdam edilebilmeleri açısından bu da önemli bir husustur. İflas kurumu bu sürecin yönetimi açısından vazgeçilmez bir kurumdur.
   Ancak ekonomik dalgalanmalar hayatın bir gerçeğidir ve makro ekonomik koşullar başarılı işletmeleri de bazen zor duruma sokabilmektedir. Bu açıdan özellikle başarılı işletmelerin iflasa gitmeden ayakta kalmalarını sağlayacak kurumların mevcudiyeti de hukuk sisteminin olmazsa olmaz bir gereğidir.
        Ülkemizde İcra ve İflas Kanunu İsviçre kaynaklı olarak ilk defa 1929 yılında, ardından 1932 yılında yürürlüğe girmiştir. Önemli değişiklikler geçirmekle birlikte 1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu günümüzde geçerliliğini sürdürmektedir. Konkordato kurumu da başından beri hukuk sistemimizde mevcut bulunan bir kurumdur. Bir müddet işlevselliğini sürdürmekle birlikte dönem içerisinde yapılan değişikliklerle işlevselliğini kaybetmiş ve yerini iflasın ertelenmesi kurumuna bırakmıştır. Son dönemde ise çeşitli avantajları nedeniyle yeniden tercih edilmeye başlanmış ve yasal değişikliklerle işlevselliğini tekrar kazanmıştır.
        Konkordatoya ilişkin güncel değişiklikler esas olarak 7101 sayılı Kanun ve 7155 sayılı Kanun yoluyla gerçekleştirilmiştir. Bu kitapta, güncel değişiklikler çerçevesinde konkordato kurumu hukuki ve mali yönleriyle bütüncül bir şekilde ele alınmaktadır. Her ne kadar hukuk sistemimizde ele alınan bir düzenleme olsa da, konkordatonun mali yönleri de en az hukuki yönleri kadar önem arzetmektedir. Bu açıdan kitabın konkordato kurumunun anlaşılmasında her alandan okuyucuya faydalı olması beklenmektedir. Kitapta ayrıca çeşitli ülkelerin konkordato kurumlarına ilişkin bilgiler de paylaşılmak suretiyle okuyuculara bir karşılaştırma yapma olanağı sunulmaktadır.

       Prof. Dr. Duran BÜLBÜL
       Mayıs 2019, Ankara


    
   • Genel Özellikler
   • Baskı Tarihi
   • Mayıs 2019
   • Baskı Sayısı
   • 1. Baskı
   • Yayınevi
   • Savaş Yayınevi
   • Yazar
   • Prof Dr. Duran Bülbül
   • Sayfa Sayısı
   • 411
   • Ebat
   • 14x20
   • Cilt
   • Amerikan Bristol

    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786057897162
   MarkaSavaş Ders Kitapları
   Stok DurumuTÜKENDi
   9786057897162

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.