• Tüm Kategoriler
  • Kamu Yönetimi Konu Anlatımı Altın Seri - Ahmet Nohutçu 2020

   Kamu Yönetimi Konu Anlatımı Altın Seri - Ahmet Nohutçu 2020
   Görsel 1
   Fiyat:
   149,00 TL
   İndirimli Fiyat (%30) :
   104,30 TL
   Kazancınız 44,70 TL
   104.30 www.akfonkitap.com
   Aynı Gün Kargo
                                           

   Not: Ön Sipariş 15.08.2020 Tarihinde Kargolanacak

   Kamu Yönetimi

   Prof. Dr. Ahmet Nohutçu

   Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi & Tüm Güncel Mevzuat Değişiklikleri ve
   Yenilikleri Kapsamında

   Genişletilmiş 14. Baskı

    

   · Yönetim Bilimi ve Kamu Yönetimi        

   · Siyaset Bilimi

   · Türk Siyasal Hayatı

   · Kentleşme ve Konut Politikaları

   · Çevre Sorunları

   İçindekiler

   Yönetim Bilimi ve Kamu Yönetimi
   Birinci Bölüm
   Yönetim Bilimi Ve Kamu Yönetimi
   İkinci Bölüm
   Örgüt (Yönetim) Kuramları
   Üçüncü Bölüm
   Bürokrasi
   Dördüncü Bölüm
   Kamu Politikaları Ve Amaç Saptama
   Beşinci Bölüm
   Planlama
   Altıncı Bölüm
   Örgütlenme
   Yedinci Bölüm
   T.C. Devlet Teşkilatı Ve Kamu Yönetimi
   Sekizinci Bölüm
   Personel Yönetimi
   Dokuzuncu Bölüm
   Yöneltme Ve Eşgüdüm
   Onuncu Bölüm
   Denetleme
   Onbirinci Bölüm
   Kamu Yönetiminin Gelişim Süreci

   Siyaset Bilimi
   Birinci Bölüm
   Siyaset Bilimi Nedir?
   İkinci Bölüm
   Siyasal Sistem

   Üçüncü Bölüm
   Siyasal Güçler
   Dördüncü Bölüm
   Devlet ve İktidar
   Beşinci Bölüm
   Siyasal Gelişme
   Altıncı Bölüm
   Siyasal İdeolojiler
   Yedinci Bölüm
   Demokrasi Seçimler Ve Siyasal Kültür

   Türk Siyasal Hayatı
   Birinci Bölüm
   Klasik Osmanlı Toplum Düzeni Ve
   Devlet Teşkilatı
   İkinci Bölüm
   1623-1918 Dönemleri Arası Osmanlı Devleti,
   Milli Mücadele Dönemi Ve Mütarekeler
   Üçüncü Bölüm
   Tek Parti Devletinin Doğuşu, 1923 – 1927
   Dördüncü Bölüm
   1928 – 1945 Dönemi
   Beşinci Bölüm
   1926-1939 Dönemi Dış Siyasettekigelişmeler
   Altıncı Bölüm
   Çok Partili Yaşam Ve Demokrat
   Parti İktidarı (1950 – 1960)
   Yedinci Bölüm
   1960 – 1980 Dönemleri Arası
   Sekizinci Bölüm
   1980’den Günümüze

   Kentleşme ve Konut Politikaları
   Birinci Bölüm
   Kent Ve Kentleşme Olgusu
   İkinci Bölüm
   Planlama Ve Kent
   Üçüncü Bölüm
   Kent Planı Uygulamaları
   Dördüncü Bölüm
   Bölge Planlamaları
   Beşinci Bölüm
   Konut Politikası
   Altıncı Bölüm
   Gecekondu
   Yedinci Bölüm
   Arsa Politikaları 
   Sekizinci Bölüm
   Afet Olayları Ve Acil Durum
   Dokuzuncu Bölüm
   Kent Kuramları ve Toplum Bilimciler

   Çevre Sorunları
   Birinci Bölüm
   Çevre ve Temel Kavramlar
   İkinci Bölüm

   Çevre İle İlgili Temel Konular
   Üçüncü Bölüm
   Çevre Ekonomisi
   Dördüncü Bölüm
   Çevrenin Uluslararası Boyutu
   Beşinci Bölüm
   Düşünsel Temel Perspektifinden Çevrenin Görünümü
   Altıncı Bölüm
   Çevre İle İlgili Kuruluşlar
   Yedinci Bölüm
   Çevresel Politikalar
    


   Ondördüncü Baskı İçin Önsöz

   Çok Kıymetli Öğrencilerim ve Okuyucularım,
   KPSS Kamu Yönetimi alanındaki konu başlıkları ve soruların sınavdaki ağırlığı ve sayısı şöyledir:
    

   Konu Sınavdaki Ağırlığı Soru
   Sayısı
   Siyaset Bilimi %20 8
   Anayasa %15 6
   Yönetim Bilimleri %20 8
   Yönetim Hukuku %20 8
   Kentleşme ve Çevre Sorunları %15 6
   Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan Günümüze Siyasi Olaylar) %10 4

       2019 yılında yapılan KPSS’de Kamu Yönetimi alanında Anayasa ve İdare Hukuku dışında kitabın kapsamındaki 26 sorunun 23 tanesinin cevabı elinizde tuttuğunuz Kamu Yönetimi kitabımızda açıkça yer almıştır. Bu 23 sorunun da 20 tanesi kitapta önemli kutusu içinde yer alan ya da koyu harflerle yazılıp altı çizili noktalardan gelmiştir.

       Ayrıca İdare Hukukundan sorulan 8 sorunun 6 tanesi kitabımızda yer alan İdari Teşkilat, 2 tanesi de Yönetim Bilimlerinin 11. Bölümünde yer alan “Türkiye’de Kamu Yönetimiyle İlgili Önemli ve Güncel Kanunlar” bölümünde anlattığımız 5018 sayılı Kanundan sorulmuş, dolayısıyla 2019’a özgü olmak üzere İdare Hukuku bölümünün 8 sorusunun tamamının cevabı kitabımızda yer almıştır.

       Anayasa Hukukundan gelen 6 sorunun 2 tanesi anayasal tarihçeden sorulduğu için cevapları Türk Siyasal Hayatı bölümünde, 1 tanesi de hükümet sistemleriyle ilgili olduğu için cevabı Siyaset Bilimi bölümünde açıkça yer almıştır. Sonuçta, Anayasa Hukuku ile örtüşen kısımlarından dolayı kitabımızda 6 Anayasa Hukuku sorunun 3 tanesi yer almıştır.

       Binaenlaeyh, 2019 KPSS Kamu Yönetim alanında 40 sorunun 34 tanesinin cevabı Kamu Yönetimi kitabımızda birebir yer almıştır. Bu netice, kitabı okuyan ve çalışan adayların ideallerine ve hayallerine doğru yürümelerinde mütevazı bir katkımızın ve hizmetimizin olması bilinciyle bizim için bir iftihar, şükür ve daha çok çalışmamız için de azim vesilesi olmaktadır.

       Bilvesile, 9 Şubat 2020 tarihinde yapılan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Göç Uzman Yardımcılığı ve İl Göç Uzman Yardımcılığı sınavlarında yönetim bilimi (4+4) ve siyaset biliminden (4+4) gelen kolay sayılabilecek toplam 16 sorunun tamamının da Kamu Yönetimi kitabımızda yer aldığını belirtmek isterim.

       Kitaba çalışırken nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiğine ilişkin çok sık soruyla karşılaşıyorum. Sınavdan önce kitabın tamamının hızlı bir biçimde, altı çizilerek, dikkat çekici işaretler ve notlar alınarak okunmasının; sınava günler kala da, sadece kitaptaki “önemli” kutularının ve koyu harfle yazılmış ve/veya altı çizilmiş yerlerin 1-2 günde hızla tekrar edilmesinin, sınavda 30’un üzerindedoğru yapmak için gerekli ve yeterli olacağı kanaatindeyim. Ancak zamanı çok çok az kalmış adayların, kitapta yer alan sadece kutular ile koyu ve büyük harfle yazılıp altı çizili kısımları 1 günde hızla ve dikkatle okumaları halinde bile, sınavda Kamu Yönetimi alanına çalışmamış adaylara oranla rahatlıkla çok çok daha fazla doğru yaptıkları onlarca yılın tecrübesiyle sabittir.

       KAMU YÖNETİMİ kitabımızın 14. Baskısı, bir önceki 13. Baskıdan sonra özellikle kamu yönetimi teşkilatını ve işleyişini önemli ve ciddi ölçüde etkileyen aşağıdaki hukuki değişiklikler ile idari, ekonomik, siyasal, sosyal ve akademik yenilikler ve gelişmeler dikkatlice ve detaylı bir şekilde incelenerek, her türlü kelime ve ibare değişikliklerine varıncaya kadar ilgili bölümler, konular, cümleler ve tablolarda gerekli yenilikler ve güncellemeler yapılarak hazırlanmıştır:

   11 Temmuz 2020 Tarih ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   11 Haziran 2020 Tarih ve 7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

   10 Haziran 2020 Tarihinde Son İki Tanesi Çıkarılan 64 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 54 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 4 Mart 2020 Tarih ve 2186 Sayılı ve 13 Mayıs 2020 Tarih ve 2538 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları

   25 Mart 2020 Tarihli 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   14 Şubat 2020 Tarih ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun​

   Kamuoyunda 1. Yargı Reformu Paketi Olarak Adlandırılan 24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun​

   Anayasa Mahkemesinin 24 Temmuz 2019 Tarih ve E.:2018/73; K.:2019/65 Sayılı DMK 48. Maddede yer alan “Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak” maddesinin İptali Kararı

   10 Temmuz 2019 Tarih ve 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun​

       Devlet teşkilatımızı ve kamu yönetimi sistemimizi önemli ölçüde etkileyen ve dönüştüren tüm bu güncel düzenleme ve gelişmelerin Ülkemizin, Milletimizin ve Devletimizin barışa, huzura, maddi manevi güzelliklere ulaşmasına vesile olmasını niyaz eder; kitabımızın başta kariyer sınavlarına hazırlanan adaylar olmak üzere tüm okuyucularımın kamu yönetimi displini, teşkilatımız ve işleyişteki idari, yasal, siyasal ve kurumsal değişiklikleri anlayıp kavramalarına ve üstün başarılarına vesile olmasını ümit ederim.
   Avşa Adası / 28 Temmuz 2020
   Prof. Dr. Ahmet Nohutçu

    

    
   • Baskı Tarihi
   • Ağustos 2020
   • Baskı Sayısı
   • 14. Baskı
   • Yayınevi
   • Savaş Yayınevi
   • Yazar
   • Ahmet Nohutçu
   • Sayfa Sayısı
   • 1134
   • Ebat
   • 16x24
   • Cilt
   • Sıvama Cilt

    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786257127288
   MarkaSavaş Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9786257127288

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.