KANUNNAME Hakimlik Kod: 27 Savaş Yayınları 19. Baskı 2023

Görsel 1
Görsel 2
Akfon Puan : 595
Fiyat:
850,00 TL
İndirimli Fiyat (%30) :
595,00 TL
Kazancınız 255,00 TL
Havale / EFT:
577,15 TL
80,36 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo


 

KANUNNAME

Adli-İdari Hakimlik Savcılık Kod: 27

Konu Anlatımı

Adli ve İdari Hâkim ve Savcılık  Sınavında Sorulan

27 Soruyu Kapsayan

Konu Anlatımı ve Çalışma Kitabı

Savaş Yayınları  2023

 

28 Haziran 2022Tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan

7413 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundahil

Tüm İlgili Mevzuat Değişiklikleri ve

Güncel Gelişmeler Kapsamında

Güncellenerek ve Genişletilerek

Hazırlanmıştır.

 

İçindekiler

 

Birinci Kitap

Anayasa Hukuku (408 Sayfa)

Birinci Bölüm

Temel Kavramlar ve Hükümet Sistemleri

İkinci Bölüm

Osmanlı - Türk Anayasal Gelişmeleri

Üçüncü Bölüm

1982 Anayasasında Genel Esaslar ve Devletin Temel Nitelikler

Dördüncü Bölüm

Temel Haklar, Hürriyetler ve Ödevler

Beşinci Bölüm

Cumhuriyetin Temel Organları: Yasama

Altıncı Bölüm

Cumhuriyetin Temel Organları: Yürütme

Yedinci Bölüm

Cumhuriyetin Temel Organları: Yargı

Sekizinci Bölüm

Anayasanın Yapılması ve Anayasanın Değiştirilmesi

Ekler

Ek 1:1982 Anayasası Madde Dizini

Ek 2:Anayasada Ekonomik Hükümler Kısmı (Md. 166-173)

Ek 3:Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişiklikler

 

İkinci Kitap

İdare Hukuku (546 Sayfa)

Birinci Bölüm

İdare Hukukunun Genel Esas ve İlkeleri

İkinci Bölüm

İdari İşlemler

Üçüncü Bölüm

İdari İşlemlerin İcrası, İdarenin Resen İcra ve Resen Tahsil Yetkisi

Dördüncü Bölüm

İdarenin Sözleşmeleri: İdari Sözleşmeler ve İhaleler

Beşinci Bölüm

Kamu Hizmetleri

Altıncı Bölüm

Kamulaştırma

Yedinci Bölüm

Kolluk Hizmetleri

Sekizinci Bölüm

İdarenin Malî Sorumluluğu

Dokuzuncu Bölüm

Kamu Malları

Onuncu Bölüm

Memurlar ve Diğer Kamu Personeli

Onbirinci Bölüm

İdare Hukukuyla İlgili Önemli ve Güncel Kanunlar

Onikinci Bölüm

İdare Hukukuyla İlgili Önemli ve Güncel Kanunlar Türkiye’nin İdari Yapısı (T.C. Devlet Teşkilâtı)

Onüçüncü Bölüm

Türkiye’de Mahalli İdareler

 

3. Kitap

İdari Yargı (200 Sayfa)

Birinci Bölüm

Genel Esas ve Hükümler

İkinci Bölüm

İdari Yargı Kuruluşları ve Mensupları

Üçüncü Bölüm

İdari Yargı Düzeninin Görev Alanı

Dördüncü Bölüm

İptal Davası

Beşinci Bölüm

Tam Yargı Davası

Altıncı Bölüm

İdari Yargıda Görev ve Yetki

Yedinci Bölüm

İdari Yargılama Usulü Hukuku

Sekizinci Bölüm

İdari Davaların Açılma Biçimi, Usulü ve Koşulları

Dokuzuncu Bölüm

İdari Yargıda Süreler

Onuncu Bölüm

Davaların İncelenmesi, Yürütülmesi ve Karara Bağlanması

Onbirinci Bölüm

İdari Yargıda (Yeni) Hukuk Muhakemeleri Kanununu Uygulanacağı Haller

Onikinci Bölüm

Kararlara Karşı Başvuru Yolları (Kanun Yolları)

 

18. BASKIYA ÖNSÖZ

    Hâkim ve Savcılık Sınavına hazırlanan çok kıymetli öğrencilerim,

    26-27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Adli ve İdari Hâkim ve Savcılık sınavınızda 1200 adli hâkim ve savcı, 150 idari yargı hâkim ve 150 avukatlıktan geçiş adli hâkim ve savcı adayı alımı yapılacaktır.

    Elinizde tuttuğunuz Kanunname Hakimlik Kod: 27 kitabım Adli ve İdari Hâkim ve Savcılık Sınavında yer alan Vatandaşlık Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı konularında karşılaşacağınız 27 sorunun tamamını eksiksiz yanıtlayabilmeniz amacıyla güncellenerek, doktriner ya da akademik yorum, değerlendirme ve tartışmalardan arındırılarak, mülga mevzuat tekrarlarından özenle kaçınılarak tamamen sınav odaklı olarak hazırlanmıştır.

    Dikkatinizi çekip farkındalık oluşturmak için koyduğum “27” rakamı, kitabımın Hâkim ve Savcılık Sınavındaki 100 sorunun 27’sini kapsamasından dolayıdır. Şu an sizlerin büyük bir azim, idealizm ve kararlılık içinde hazırlandığınız 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Adli ve İdari Hâkim ve Savcılık Sınavında muhatap olacağınız 100 sorunun 27 tanesinin konulara göre dağılımı şöyledir:

Vatandaşlık Hukuku 6 soru

Anayasa Hukuku 6 soru

İdare Hukuku 7 soru

İdari Yargı 7 soru

Toplam 27 Soru

 

    Hâkimlik ve Savcılık Mesleği Namzedi Canım Öğrencilerim,

    Öncelikle belirteyim ki, Kanunname Hakimlik Kod: 27 kitabım, işbu Önsöz’ü yazdığım tarihten üç gün önce 28 Haziran 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan, hakim ve savcı adaylarının  üç yıllığına tabi olacağı temel eğitim, görev ve son eğitim dönemlerinden oluşan Hakim ve Savcı Yardımcılığı usulünü düzenleyen  7413 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dahil en güncel mevzuat değişiklikleri ve yenilikleri işlenerek ve güncellenerek hazırlanmıştır.

    Hâkim ve Savcılık Sınavlarında her yıl rekabet daha da keskinleşmekte ve başarı çıtası yukarıya doğru çıkmaktadır. Sınavlarda yüzlerce aday 1 ya da 2 soruyla sınavı kazanmakta ya da kaybetmektedir. Bu bağlamda hakimlik ve savcılık mesleği kalbini aşkla titreten ve yüce bir ideal olarak benimseyen her aday, mümkün mertebe soru kaçırmadan ya da en az soru kaçırarak yazılı sınavda başarılı olmayı, hatta derece yapmayı hedeflemelidir.

    Bu bağlamda elinizde tuttuğunuz Kanunname Hakimlik Kod: 27 kitabımı,Vatandaşlık Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı derslerinde sınavda gelmiş ve gelebilecek her soruyu hesab ederek“efrâdını câmi, ağyarını mâni” (tüm içeriği kapsayacak, dışında kalanlara engel olacak) bir keyfiyette hazırladım.

    Konu anlatımında, son 20 yıldır adli-idari hakimlik ve savcılık sınavlarında çıkmış soruları dikkatle analiz edip, bundan sonra çıkma ihtimali olan soruları da göz önünde bulundurarak hiçbir detayı atlamamaya (efradına) özen gösterdim. Sınavda mümkün mertebe soru kaçırmadan her türlü DETAYAÖZ ve ÖZET olarak eksiksiz değinirken; doktriner tartışmalar, akademik yorumlar, eski mevzuatla yeni mevzuatı karşılaştırma, gereksiz tekrar gibi sınav mantık ve pratiğinden uzak bilgi yığınıyla (ağyarla) sizleri boğup yormamaya, emeğinizi ve zamanınızı israf etmemeye özellikle özen gösterdim.

    Keza, sınavda rahatlıkla aklınızda kalabilmesi için konu anlatımlarını “önemli kutuları”, tablolar, şemalar ve farklı pedagojik yöntemlerle destekledim. Dikkatinizi çekebilmek adına bazı kritik cümle ya da kelimeleri koyu büyük harfle yazıp altını çizdim.

    Her bir bölümün öncesine “Sınavdan Önce Bölümle İlgili En Önemli Noktalar” kısımları, her bir ana dersin sonundaysa “EK” formatında sınava hazırlanırken neredeyse ezberlercesine defalarca bakacağınız, diğer kaynaklarda yer almayan çok kritik tablolar, şemalar, tüyolar, kutular, bilgilerinizi somutlaştırıcı örnekler, hatta sınavda kolayca konuların aklınıza gelmesi için zaman zaman yargı kararları koydum. Bazıları bölüm içinde, bazıları da bölüm sonunda konuları şematik bir harita biçiminde derleyip toparlayan ve özetleyen bu tablolar ve sonlardaki “EKLER” sınavdaki başarınızda katalizör işlevi görecektir.

    Binaenaleyh,Kanunname Hakimlik Kod: 27 kitabım, 26-27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Adli Ve İdari Hakim ve Savcılık Sınavlarına girecek sizlerin sınav kapsamında sorumlu olduğunuzVatandaşlık Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı derslerinin, sınavda soru gelme ihtimali olan tüm konuların, noktaların sistemli bir ÖZETİ, ancak önemli detayları ve sınav inceliklerini de içerecek şekilde EKSİKSİZ, KAPSAMLI ve TAM olarak, ÖSYM’nin soru mantığı, tarzı ve içeriği göz önünde bulundurularak büyük bir hassasiyet ve titizlikle hazırlanmıştır.

    Hakimlik ve Savcılık Mesleği Namzedi Sevgili Evlatlarım;

    Sınava çok çalışmaktan daha önemli ve öncelikli olan sınava nasıl çalışılması gerektiğidir. Bu bağlamda hâkim ve savcı yardımcılığı sınavında başarılı olmanız, maddi manevi emeklerinizin ve fedakârlıklarınızın karşılığını almanız için akılcı ve doğru bir strateji izlemeniz ve hedefinize pratik olarak yol haritası belirlemeniz hayati derecede önem arz etmektedir. Bu bağlamda, sınavda başarılı olup hakimlik ve savcılık mesleğine başlamış pek çok öğrencimin de başarı hikâyesinden duyabileceğiniz şu hususlara dikkat etmeniz yararınıza olur:

 

    1. Öncelikle uzman ve sahasında deneyimli yazar kadrosu, sınav odaklı içeriği ve onlarca baskısıyla geçerliliği, güvenilirliği binlerce aday tarafından denenmiş ve kabul edilmiş bir konu anlatımı seti ya da müstakil konu anlatımı kitabını dikkatle, altını çizerek, boyayarak ve notlar alarak kemali ciddiyetle çalışmalısınız. Bu bağlamda, elinizde tuttuğunuz Kanunname Hakimlik Kod: 27 kitabımı, Altın Seri Anayasa Hukukuİdare Hukuku, İdari Yargı kitaplarımı, uzman yazar arkadaşlarımla kaleme aldığım Adli ve İdari Hakimlik Kampı veya Konsensus Akademi Adli ve İdari Hakimlik Konu Anlatımı kitaplarımızı önerebilirim.

    Şunu ifade etmeliyim ki, onlarca defa da olsa sadece mevzuat okuyarak sınavda başarılı olma ihtimali bulunmamaktadır. Çünkü Anayasa Hukukunda Devlet ve Hükümet sistemleri, Anayasal tarihçe ya da temel kavramlar; İdare Hukukunda genel esaslar, idari işlemler ve sözleşmeler, kamu hizmeti, kamu malları veya idarenin mali sorumluluğu; İdari Yargıda idari yargılama usulünün temel özellikleri, görev alanı gibi konular mevzuat içinde yer almamaktadır. Bu konuların ve hatta mevzuatla birebir örtüşen yasama, yürütme, yargı, temel hak ve özgürlükler, ihaleler, Devlet memurları, kolluk hizmetleri, idari teşkilat, mahalli idareler, idari yargıda ilk inceleme hususları ve verilecek kararlar, görev ve yetki, ivedi yargılama usulü gibi konularının ilk aşamada sistemli ve sınav odaklı bir konu anlatımlı kitaptan öğrenilmesi sınav başarısı için olmazsa olmaz bir mecburiyettir.

 

    2. Sonrasında binlerce özenle seçilmiş uyarlanmış çıkmış sorudan oluşan ve son 8 yıldır sınava hazırlanan istisnasız tüm adayların temel başucu kitabı olan Konsensus  Adli-İdari Hakimlik Soru Bankasını, tüm konuların hiçbir detay atlanmaksızın özgün sorularla tekrarı mahiyetindeki Külliyat Adli-İdari Hakimlik Soru Bankasını yine kodlayarak ve notlar alarak çözerek bilgilerinizi pekiştirmeli, eksikliklerinizin farkına varmalı, öğrendiğiniz bilgileri çeldiricisiyle görmeli, konularda nerelere odaklanmanız gerektiğinizi anlamayıp ve soru çözme becerinizi geliştirmelisiniz.

 

    3. Yukarıda önerdiğim kaynaklara ilave olarak sınavda tecrübesi ve başarısı olan diğer adaylarca önerilen en iki ya da üç özgün sorulardan oluşan soru bankası çözmenizi mutlak surette öneririm. Günümüzün zorlayıcı enflasyonist ekonomik koşullarında kitap tedarikinde zorluk yaşayan öğrencilerimin, yazarı olduklarım dahil, soru bankalarını birbirinden ödünç alarak çalışmalarını da önemle tavsiye ederim.

 

    4. Yukarıdaki 3 aşamalı çalışma sürecini en az 3 kere sırayla tamamlayabilirseniz, kaderinizde de varsa, sınav sonucunda yüzünüzün gülmesi ve emin adımlarla mülakata doğru yol almanız kuvvetle muhtemeldir. Zaman veya diğer kısıtlamalar yüzünden bu süreci üç kere yapamıyorsanız en az iki tamamlamanızı mutlaka öneririm.

    Canım Öğrencilerim, yukarıda yol haritasını çizdiğim stratejiyle 26-27 Kasım 2022 tarihinde gireceğiniz Adli ve İdari Hâkim ve Savcılık sınavında hâkim ve savcı adayları olarak mesleğe intisap etmeniz mucize olmayacaktır. Yeter ki, doğru kaynaklarla ve akılcı stratejiyle sabırla, yılmadan, ümitle, bıkmadan, sonsuz bir azimle disiplinli, düzenli, sistemli, kapsamlı ve tempolu olarak çalışın.

    Kanunname Hakimlik Kod: 27 kitabımın gireceğiniz Adli ve İdari Hâkim ve Savcılık sınavında ipi göğüsleyerek başarınıza temel olacağı ümit ve temennisiyle hepinize üstün başarılar, kolaylıklar, sağlıklı, aydınlık, ümit ve müjde dolu bir ömür dilerim.

 

1 Temmuz 2022, Çengelköy

Prof. Dr. Ahmet Nohutçu

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786258136715
MarkaSavaş Yayınevi
Stok DurumuVar
9786258136715

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.