KARARNAME Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri - Ahmet Nohutçu 2021

Görsel 1
Akfon Puan : 255
Fiyat:
365,00 TL
İndirimli Fiyat (%30,1) :
255,00 TL
Kazancınız 110,00 TL
Havale / EFT:
247,35 TL
34,44 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

KARARNAME
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri


Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
Kaymakam Ahmet Gazi KAYA

İçindekiler
 

 • 1 No’lu CK Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı (10.07.2018)
 • 2 No’lu CK Genel Kadro ve Usulü (10.07.2018)
 • 3 No’lu CK Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûlleri (10.07.2018)
 • 4 No’lu CK Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı (15.07.2018)
 • 5 No’lu CK Devlet Denetleme Kurulu (15.07.2018)
 • 6 No’lu CK Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (15.07.2018)
 • 7 No’lu CK Savunma Sanayii Başkanlığı (15.07.2018)
 • 8 No’lu CK Yüksek Askeri Şûra (15.07.2018)
 • 9 No’lu CK Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanması (15.07.2018)
 • 10 No’lu CK Resmî Gazete (15.07.2018)
 • 11 No’lu CK Devlet Arşivleri Başkanlığı (16.07.2018)
 • 12 No’lu CK Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (16.07.2018)
 • 13 No’lu CK Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı (24.07.2018)
 • 14 No’lu CK İletişim Başkanlığı Teşkilatı (24.07.2018)
 • 23 No’lu CK Türkiye Uzay Ajansı (13.12.2018)
 • 25 No’lu CK Sözleşmeli ve İş Mevzuatına Tabi Personele İlişkin X
 • Bazı Düzenlemeler (28.12.2018)
 • 34 No’lu CK Türkiye Adalet Akademisi (02.05.2019)
 • 38 No’lu CK Kapadokya Alan Başkanlığı (01.06.2019)
 • 47 No’lu CK Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (15.07.2019)
 • 49 No’lu CK Coğrafi Bilgi Sistemleri (18.10.2019)
 • 62 No’lu CK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi Üyeliği(17.05.2020)
 • 63 No’lu CK Suç Mağdurlarının Desteklenmesi (10.06.2020)

68 No’lu CK Sanayileşme İcra Komitesi (14.10.2020)
 

Önsöz

   Çok Kıymetli Okuyucularımız,

    21 Ocak 2017 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6771 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ile kabul edilmiştir. 1982 Anayasasının 49 maddesini değiştiren 21 maddesini ise tamamen ilga eden 6771 sayılı Kanun mucibince, 24 Haziran 2018 tarihinde birlikte yapılan TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı 9 Temmuz 2018 tarihinde, yaklaşık 140 yıldır devam eden parlamenter hükümet sistemi son bulmuş, yerine başkanlık sistemi eksenli Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CHS) yürürlüğe girmiştir.

    2 Temmuz 2018 tarihinde kabul edilen 700 ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında KHK’lar ile 450 civarında Kanun ve KHK’da yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin önü açılmıştır.

    CHS’nin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018’de tesis edilen ve 10 Temmuz 2018’de Resmî Gazete’de yayımlanan 1, 2 ve 3 sayılı Kararnameler ile Türk hukuk sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri dönemi başlamıştır. Bu meyanda, günümüze kadar73 kararname yürürlüğe girmiştir. Mezkur 73 Kararnamenin sadece 23 adeti kurucu mahiyette yeni bir düzenleme getirirken, geri kalan 50 adedi var olan kararnameleri değiştirmek için çıkarılmıştır.

    1982 Anayasası uyarınca “yürütme yetkisine ilişkin konularda” çıkarılan 23 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığına ve bakanlıklara bağlı idareler, bazı kamu tüzelkişiliğini haiz kurumlar ile üst kademe kamu yöneticilerinin atanma usul ve esaslarına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

    Lakin, bahsedildiği üzere, düzenlemeler getiren söz konusu 23 kararname konjonktürel gelişmeler çerçevesinde 50 kere değişmiştir. Yoğun ve kapsamlı bu değişikliklerle son derece karışık bir hal alan Kararnameleri takip edebilmek hayli güçleşmiştir. Hatta 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, 27 adet değişiklik Kararnamesi ile 400’e yakın noktasında yeni düzenlemeler yapılmıştır.

    Bu kapsamda elinizde tuttuğunuz Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri kitabımız, başta hakimlik sınavları olmak üzere, kamuda kariyer mesleklerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay ile diğer kurum sınavlarına hazırlanan siz adayların, baş döndürücü bir hızla değişen merkez teşkilatı ile kamu kurum ve kuruluşlarının idari yapısını sistematik, güncel ve bir bütün halinde görmenize yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

    Değerli arkadaşlarımız; Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri kitabımızda yer alan mevzuatın internetten 5-10 dakikada indirilebilmesi ve 1 haftada basılıp size sunulması pekâlâ mümkündü. Böyle bir kolaycılık ve pragmatizm hem kendi mesleklerimizin etik ilkelerine uygun olmazdı hem de sizlere büyük bir saygısızlık olurdu.

    Binaenaleyh, kitapta yer alan 23 adet Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin her birini hakimlik ve kurum sınavlarının mantığı ve mantalitesi ile satır satır, cümle cümle okuduk, analiz ettik, sınavda gelen ve gelme ihtimali bulunan sorulara odaklanarak dizayn ettik.
Bu bağlamda, sınavda size fazladan doğru yaptıracak her hususu, ayrıntıyı ve noktayı farkına varmanız, öğrenmeniz ve kavramanız için aşağıda belirtilen farklı pedagojik yöntemler ve tekniklerle dikkatlerinize sunduk:
 

Öncelikle 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan 17 hizmet bakanlığından, sadece sınavları düzenleyen ve en çok alım yapan, dolayısıyla sınavlarda sorulma ihtimali olan bakanlıkların görev ve yetkilerine yer verdik.

Kitaptaki her bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamenin içindeki:

en önemli yerleri ve daha önce sınavlarda sıklıkla sorulan ve sorulma ihtimali kuvvetle muhtemel yerleri ALTI ÇİZİLİ VE KOYU RENKLE

önemli yerleri SADECE KOYU RENKLE;

görece daha az önem arz eden yerler ise sadece ALTI ÇİZİLİ şekilde

belirleyerek dikkatinizi çekmeye, odaklanmanıza ve sınav esnasında hatırlamanıza yardımcı olmaya çalıştık.

Gözünüze çarpması ve akılda kalması gereken Kararnamelerde yer alan:

TÜM SÜRELERİ RAKAM olarak,

TÜM TARİHLERİ GÜN, AY, YIL ve RAKAMSAL olarak,

TÜM KESİRLİ SAYILARI RAKAMSAL olarak yazdık ve formüle ettik.

Kararnamelerin içindeki orijinal konu başlıklarını ve alt başlıkları kitap formatına uygun olarak dizayn ettik.

Kararnamelerin dipnotlarında yer alan önemli olan, sınavlarda çıkabilecek güncel değişiklikler KOYU renkle ve altı ÇİZİLEREK tasarladık.

Kararnamelerin dipnotlarında yer alan eski tarihli olan, önemini yitiren ve sınavınızın kapsamına girmeyen bölümleri ya da ibareleri ayıklayıp temizledik.

 

kitabımızın çalışmalarınıza değer katacağı ve başarınızda katalizör işlevi olacağı ümit ve temennisiyle hepinize üstün başarılar ve kolaylıklar temenni eder; sağlıklı, aydınlık, ümit ve müjde dolu bir ömür dileriz.Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

68 CK Sanayileşme İcra Komitesi (14.10.2020)
63 CK Suç Mağdurlarının Desteklenmesi (10.06.2020)
62 CK Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Meclisi Üyeliği (17.05.2020)
49 CK Coğrafi Bilgi Sistemleri (18.10.2019)
47 CK Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (15.07.2019)
38 CK Kapadokya Alan Başkanlığı (01.06.2019)
34 CK Türkiye Adalet Akademisi (02.05.2019)
25 CK Sözleşmeli ve İş Mevzuatına Tabi Personele İlişkin Bazı Düzenlemeler (28.12.2018)
23 CK Türkiye Uzay Ajansı (13.12.2018)
14 CK İletişim Başkanlığı Teşkilatı (24.07.2018)
13 CK Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı (24.07.2018)
12 CK Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (16.07.2018)
11 CK Devlet Arşivleri Başkanlığı (16.07.2018)
10 CK Resmî Gazete (15.07.2018)
9 CK Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanması (15.07.2018)
8 CK Yüksek Askeri Şûra (15.07.2018)
7 CK Savunma Sanayii Başkanlığı (15.07.2018)
6 CK Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (15.07.2018)
5 CK Devlet Denetleme Kurulu (15.07.2018)
4 CK Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı (15.07.2018)
3 CK Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûlleri (10.07.2018)
2 CK Genel Kadro ve Usulü (10.07.2018)
1 CK Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı (10.07.2018)

Hülasa; yukarıdaki usul ve esaslar çerçevesinde, başta hakimlik-savcılık olmak üzere, A grubu kariyer sınavlarında karşılaşma ihtimalinizin kuvvetle muhtemel olan toplamda şu 23Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini en güncel halleriyle yararlanmanıza sunmuş bulunuyoruz.

   8 Haziran 2021
                                                                                                                                                                          AvşaAdası&Sürmene
                                                                                                                                                                        Prof.Dr.AhmetNohutçu
                                                                                                                                                                    KaymakamAhmetGaziKaya

                                                                                                                                                                              

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786257670777
MarkaSavaş Yayınevi
Stok DurumuVar
9786257670777

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.