• Tüm Kategoriler
  • KAS Kaymakamlık Sınavı Test Soru Bankası - Ahmet Nohutçu, Ahmet Gazi Kaya Savaş Yayınları 2022

   Fiyat:
   250,00 TL
   İndirimli Fiyat (%32) :
   170,00 TL
   Kazancınız 80,00 TL
   4.0 11
   Aynı Gün Kargo
   KAS
   Kaymakamlık Sınavı
   Açıklamalı Test Soru Bankası


   Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
   Ahmet Gazi KAYA

   2021


   Anayasa Hukuku
   Türkiye’nin İdari Yapısı
   Türkiye’de Mahalli İdareler
   İdare Hukuku
   Türkiye’de Demokratikleşme Ve İnsan Hakları


   2021 Yılında Yapılacak Kaymakam Adaylığı Sınavının
   "Çoktan Seçmeli Test” Formatına Uygun Olarak:

   16 Ekim 2020 Tarih ve 7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

   14 Ekim 2020 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 68 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 60 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 4 Mart 2020 Tarih ve 2186 Sayılı, 13 Mayıs 2020 Tarih ve 2538 Sayılı ve 20 Ağustos 2020 Tarih ve 2844 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları

   23 Temmuz 2020 Tarih ve 7252 Sayılı ve Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

   22 Temmuz 2020 Tarih ve 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

   11 Temmuz 2020 Tarih ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   11 Haziran 2020 Tarih ve 7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

   26 Mart 2020 Tarih ve 7226 Sayılı ile 24 Aralık 2019 Tarih ve 7196 Sayılı 5253 Sayılı Dernekler Kanununu Değiştiren Kanunlar

   14 Şubat 2020 Tarih ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   24 Aralık 2019 Tarih ve 7196 sayılı 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu Dâhil Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
    
   En son 18 Ekim 2020 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavı Soruları Kapsamında Yeni Sorulmaya Başlanan Konular ve Alanlar Kapsamında Yeni Eklenen 225 Soru ve Çözümlü Cevabı
   Dâhil Diğer Tüm İlgili Mevzuat Değişiklikleri ve Güncel Gelişmeler İşlenerek Hazırlanmış 3132 Adet Çözümlü, Açıklamalı Test Sorusu

   Anayasa Hukuku
   Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Tarihi
   Devletin Temel Nitelikleri
   Temel Hak ve Hürriyetler
   Yasama
   Yürütme
   Yargı
   Anayasanın Değiştirilmesi veya İktidar Tipleri
   Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Tarihi
   Mali Hükümler - Ekonomik Hükümler ve Bütçe
   2010 - 2017 Yılı Anayasa Değişiklikleri
   6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

   Türkiye’nin İdari Yapısı
   Türkiye’nin İdari Yapısı

   Türkiye’de Mahalli İdareler
   İl Özel İdaresi
   Belediye / Büyükşehir Belediyesi
   A. Belediye
   B. Büyükşehir Belediyesi
   Köy İdaresi
   Mahalle İdaresi
   Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
   Hizmetsel Yerinden Yönetim Kuruluşları

   İdare Hukuku
   İdare Hukukuyla İlgili Genel İlkeler – Esaslar ve Kurallar
   İdari İşlem Teorisi
   İdari İşlemlerin Re’sen İcra ve Tahsili
   İdarenin Sözleşmeleri – İdari Sözleşmeler – İhaleler
   Kamulaştırma
   Kamu Hizmeti Teorisi
   Kolluk Hizmetleri
   Kamu Malları
   İdarenin Mali Sorumluluğu
   Devlet Memurları
   İdare Hukukunda Önemli & Güncel Kanunlar

   Türkiye’de Demokratikleşme Ve İnsan Hakları
   İnsan Haklarının Özellikleri ve İnsan Haklarıyla İlgili Kavramsal, Kuramsal ve Tarihsel Çerçeve
   Temel Haklar ve Hürriyetler
   İnsan Hakları ve Demokratikleşme İle İlgili Yasal Düzenlemeler
   İnsan Hakları Konusunda Yer Alan Ulusal Mekanizmalar
   Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı ve Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi Uyum Yasaları
   İnsan Hakları İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler ve Belgeler
    
   14. Baskıya Önsöz
       KAS SORU BANKASI kitabımızın 14. Baskısı, başta 16 Ekim 2020 Tarih ve 7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un getirdiği değişikliklerden, 14 Ekim 2020 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 68 adet Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 60 adet Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 3238 Cumhurbaşkanı Kararına varıncaya kadar merkezi idarenin başkent teşkilatı olan Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar teşkilatı ile kamu tüzelkişiliklerinde getirdiği pek çok önemli yeniliklere varıncaya kadar idare hukukunu ilgilendiren mevzuat değişiklikleri çerçevesinde güncellenerek ve baştan sona yeniden gözden geçirilerek hazırlanmıştır.

       Ayrıca 13. Baskıda yer alan 2907 soruya, en son 18 Ekim 2020 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavı soruları kapsamında yeni sorulmaya başlanan konular ve mevzuat kapsamında 225 adet yeni soru ve açıklamalı çözümü de eklenerek toplam 3132 soruya ulaşılarak kitabımızın kapsamı genişletilip zenginleştirilmiştir.

       KAS SORU BANKASI kitabımızın 14. Baskısı, aşağıdaki hukuki ve idari değişiklikler ve yenilikler dikkatlice ve detaylı bir şekilde incelenerek, her türlü kelime ve ibare değişikliklerine varıncaya kadar tüm konuları kapsayan çözümlü ve açıklamalı 3132 adet çözümlü test sorusu hazırlanmıştır:

   16 Ekim 2020 Tarih ve 7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   14 Ekim 2020 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 68 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 60 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 4 Mart 2020 Tarih ve 2186 Sayılı, 13 Mayıs 2020 Tarih ve 2538 Sayılı ve 20 Ağustos 2020 Tarih ve 2844 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları
   23 Temmuz 2020 Tarih ve 7252 Sayılı ve Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   22 Temmuz 2020 Tarih ve 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   11 Temmuz 2020 Tarih ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
   11 Haziran 2020 Tarih ve 7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu
   26 Mart 2020 Tarih ve 7226 Sayılı ile 24 Aralık 2019 Tarih ve 7196 Sayılı 5253 Sayılı Dernekler Kanununu Değiştiren Kanunlar
   14 Şubat 2020 Tarih ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
   24 Aralık 2019 Tarih ve 7196 sayılı 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu Dâhil Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
   En son 18 Ekim 2020 Tarihinde Yapılan Kaymakamlık Sınavı Soruları Kapsamında Yeni Sorulmaya Başlanan Konular ve Alanlar Kapsamında Yeni Eklenen 165 Soru ve Çözümlü Cevabı
   Kıymetli Kaymakam Namzedi Kardeşlerim,

       KPSS ön koşulunun kaldırıldığı 2015 yılından itibaren 28 Mart 2015, 17 Aralık 2016 ve 9 Eylül 2017 tarihlerinde yapılan üç Kaymakamlık sınavı "açık uçlu formatta”, son gerçekleşen 2 Eylül 2018, 9 Kasım 2019 ve 18 Ekim 2020 tarihlerindeki kaymakamlık sınavları ise eskiden olduğu üzere "çoktan seçmeli test formatında” yapılmıştır. 
      
       Şu an sizlerin büyük bir azim, idealizm ve kararlılık içinde hazırlandığınız çoktan seçmeli test formatında yapılacak Kaymakamlık sınavında sorulacak 100 sorunun 60 tanesinin konulara göre dağılımı şöyledir:

    
   KAS
   Kaymakamlık Sınavı
   Açıklamalı Test Soru Bankası


   Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
   Kaymakam Ahmet Gazi KAYA

   2022

   Anayasa Hukuku
   Türkiye’nin İdari Yapısı
   Türkiye’de Mahalli İdareler
   İdare Hukuku
   Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları


   KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVININ
   ÇOKTAN SEÇMELİ TEST” FORMATINA UYGUN OLARAK:

   25 Ağustos 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 83 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

   74 ila 82 Sayılı Tüm Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

   18 Temmuz 2021 Tarih ve 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   8 Temmuz 2021 Tarih ve 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4. Yargı Paketi)

   30 Haziran 2021 Tarih ve 7330 Sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun

   24 Haziran 2021 Tarih ve 7329 Sayılı; 17 Haziran 2021 Tarih ve 7328 Sayılı; 9 Haziran 2021 Tarih ve 7327 Sayılı; 20 Mayıs 2021 Tarih ve 7319 Sayılı Kanunlar

   Türkiye’nin İdari Yapısı ve Mahalli İdareler Bölümlerinin Sonuna Eklenmiş Sınava İlişkin Çok Önemli Tüyolar, Hatırlatmalar, Hızlandırılmış Genel Tekrar ve Pratikler İçeren Yeni Onlarca Tablo ve Şekiller

   15. Baskıdan sonra 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı Sınavı ile 15. Baskıdan sonra yürürlüğe giren Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve diğer güncel mevzuat değişiklikleri kapsamında Yeni Eklenen 111 Soru ve Çözümlü Cevabı

   Dâhil Diğer Tüm İlgili Mevzuat Değişiklikleri ve Güncel Gelişmeler
   İşlenerek Hazırlanmış 3272 Adet Çözümlü, Açıklamalı Test Sorusu

   İçindekiler

   Anayasa Hukuku
   Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Tarihi
   Devletin Temel Nitelikleri
   Temel Hak ve Hürriyetler
   Yasama
   Yürütme
   Yargı
   Anayasanın Değiştirilmesi veya İktidar Tipleri
   Anayasal Gelişmeler ve Anayasa Tarihi
   Mali Hükümler - Ekonomik Hükümler ve Bütçe
   2010 - 2017 Yılı Anayasa Değişiklikleri
   6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun

   Türkiye’nin İdari Yapısı
   Türkiye’nin İdari Yapısı

   Türkiye’de Mahalli İdareler
   İl Özel İdaresi
   Belediye / Büyükşehir Belediyesi
   A. Belediye
   B. Büyükşehir Belediyesi
   Köy İdaresi
   Mahalle İdaresi
   Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı
   Hizmetsel Yerinden Yönetim Kuruluşları

   İdare Hukuku
   İdare Hukukuyla İlgili Genel İlkeler – Esaslar ve Kurallar
   İdari İşlem Teorisi
   İdari İşlemlerin Re’sen İcra ve Tahsili
   İdarenin Sözleşmeleri – İdari Sözleşmeler – İhaleler
   Kamulaştırma
   Kamu Hizmeti Teorisi
   Kolluk Hizmetleri
   Kamu Malları
   İdarenin Mali Sorumluluğu
   Devlet Memurları
   İdare Hukukunda Önemli & Güncel Kanunlar

   Türkiye’de Demokratikleşme Ve İnsan Hakları
   İnsan Haklarının Özellikleri ve İnsan Haklarıyla İlgili Kavramsal, Kuramsal ve Tarihsel Çerçeve
   Temel Haklar ve Hürriyetler
   İnsan Hakları ve Demokratikleşme İle İlgili Yasal Düzenlemeler
   İnsan Hakları Konusunda Yer Alan Ulusal Mekanizmalar
   Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı ve Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi Uyum Yasaları
   İnsan Hakları İle İlgili Uluslararası Sözleşmeler ve Belgeler

   16. BASKIYA ÖNSÖZ
   KAS KAYMAKAMLIK SINAVI SORU BANKASI kitabımızın 16. Baskısı, üç ay içinde okuyucuların teveccühüyle hızla tükenen 15. baskısından sonra yayımlanıp yürürlüğe giren aşağıdaki kanunlar ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle ortaya çıkan mevzuat yenilikleri ve değişiklikleri kapsamında güncellenerek hazırlanmıştır:

   25 Ağustos 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 83 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

   74 ila 82 Sayılı Tüm Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

   18 Temmuz 2021 Tarih ve 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   8 Temmuz 2021 Tarih ve 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4. Yargı Reformu Paketi)

   30 Haziran 2021 Tarih ve 7330 Sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun

   24 Haziran 2021 Tarih ve 7329 Sayılı Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   17 Haziran 2021 Tarih ve 7328 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   9 Haziran 2021 Tarih ve 7327 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   20 Mayıs 2021 Tarih ve 7319 Sayılı Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   15 Nisan 2021 Tarih ve 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
    
   Ayrıca KAS KAYMAKAMLIK SINAVI SORU BANKASI kitabımızın elinizde tuttuğunuz 16. baskısına, yukarıda zikredilen 74 ve 77 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yanında biri 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan kaymakam adaylığı sınavında ilk defa sorulan ve bundan sonra soru gelmesini kuvvetle muhtemel gördüğümüz iki yönetmelikle ilgili yeni sorular ilave ettik:

   30 Haziran 2021 Tarih ve 74 Sayılı Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

   30 Haziran 2021 Tarih ve 74 Sayılı Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

    Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

   Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği

    
   Kitabımızın 16.  Baskısında Türkiye’nin İdari Yapısı ve Mahalli İdareler bölümlerinin sonuna sınava ilişkin çok önemli tüyolar, hatırlatmalar, hızlandırılmış genel tekrar ve pratikler içeren yeni onlarca tablo ve şekiller ekledik. TÜİK, Kalkınma Ajanslarıyla alakalı yeni sorular eklediğimiz gibi, özellikle idari teşkilatla alakalı pek çok sorunun kapsamını ve içeriğinde ciddi genişletmeler gerçekleştirdik.
   KAS KAYMAKAMLIK SINAVI SORU BANKASI kitabımızın yeni 16. Baskısında, eklenen 111 soru sonrası güncellenip genişletilen toplam 3272 sorunun konulara göre dağılımı şöyledir:
    
   Anayasa Hukuku 872 soru
   Türkiye’nin İdari Yapısı 544 soru
   Türkiye’de Mahalli İdareler 546 soru
   İdare Hukuku 775 soru
   Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları 535 soru
    
   KAS KAYMAKAMLIK SINAVI SORU BANKASI kitabımızın 16. baskısının başta kaymakam adaylığı yazılı ve mülakat sınavlarına hazırlanan adaylar olmak üzere tüm okuyucularımızın başarılarına katkı sağlamaları ve yararlı olması temennilerimizle…
    
   9 Eylül 2021
   Avşa Adası & Sürmene
   Prof. Dr. Ahmet Nohutçu
   Kaymakam Ahmet Gazi Kaya
    
      
      
      
      
      
   Son 13 yıldır Kaymakamlık sınavının gelenekselleşmiş ve rakipsiz tek soru bankası olan elinizde tuttuğunuz KAS (KAYMAKAMLIK SINAVI) SORU BANKASI kitabımızın
   14. Baskısı bu 60 soru kapsamındaki konulara ilişkin tüm güncel gelişmeleri ve mevzuat değişikliklerini kapsayacak şekilde ÖSYM’nin sınav formatına uygun hazırlanmış 3132 adet açıklamalı ve çözümlü test sorusundan oluşmaktadır.

       KAS SORU BANKASI kitabımızın yeni 14. Baskısıyla ilgili birkaç önemli noktayı şöyle vurgulamak isterim:
   • 13. Baskıda yer alan sorulara 225 adet daha yeni soru eklenmesi suretiyle güncellenip genişletilen toplam 3132 sorunun konulara göre dağılımı şöyledir:
   •  
   Anayasa Hukuku 873 soru
   Türkiye’nin İdari Yapısı 466 soru
   Türkiye’de Mahalli İdareler 546 soru
   İdare Hukuku 739 soru
   Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları 508 soru
   •    
   • Sorular başta Anayasa Hukuku ile İdare Hukuku mevzuatı ve idari teşkilat değişiklikleri olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gerektirdiği her türlü kurumsal ve yönetsel değişiklikler kapsamındaki her türlü idari mevzuat, süreç, fonksiyon ve yapılanmaya ilişkin tüm yeniliklerin sorularla tekrarını yapacak şekilde güncellenmiştir.
   •  
   • Mevzuat değişiklerinin ve yeniliklerinin sınav sorularına yansıması muhtemel teknik hususiyetlerini ve detaylarını adayların gözden kaçırmamaları için birbirine yakın sorularla tekrar tekrar vurgulanmıştır.
   •  
   • Kitapta yer alan sorular kadar soruların çözümlerinde de adayların kavrayıp farkına varması gereken bilgiler, önemli noktalar ve açıklamalar konmuştur.
   •  
   • 18 Ekim 2020 tarihinde sonuncusu yapılan Kaymakam Adaylığı Sınavı soruları dikkatle tahlil edilerek, gelme ihtimali beliren özel ve teknik konularla yeni soru tarzların yönelik sorular ve açıklamalar ilave edilmiştir.
   •  
   • Kitabın içerdiği 5 bölümün tamamı iç içe geçmiş konulardan oluştuğu için, bir bölümde çözülen bir soru ve açıklaması diğer bölümlerle de ilgili olabilmekte hatta oradaki soruların daha kolay ve rahat çözülmesine katkı sağlamaktadır. Mesela "Mahalli idare birliklerinin kimin izniyle kurulacağı? (cevap: Cumhurbaşkanı)” sorusu Anayasanın 127. Maddesinde yer aldığı için Anayasa Hukuku, cevabı "Cumhurbaşkanı” olduğu için Türkiye’nin İdari Yapısı, mahalli idarelerle doğrudan ilişkili olduğu için Türkiye’de Mahalli İdareler, idare hukuku mevzuatındaki Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile düzenlendiği için İdare Hukuku olmak üzere 4 alanı da kapsayan bir sorudur.
   Keza, 9 Eylül 2017 Kaymakamlık sınavında Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları alanında sorulan "Mülkiyet hakkının özel sınırlama sebebi nedir? (cevap: Kamu yararı)” sorusu aynı zamanda Anayasa Hukuku sorusudur. (Nitekim aynı soru 9 Eylül 2017 Kaymakamlık sınavından 3 ay önce 3 Haziran 2017 tarihinde Adli Hâkimlik sınavında Anayasa Hukuku sorusu olarak aynen sorulmuştu.)

       Velhasılı kelam, kitapta sorulan bazı soruların farklı bölümlerde hatta bazen aynı bölümde benzeriyle tekrar etmesi hem konunun tam ve sağlam biçimde hazmedilmesini sağlayacak; hem de diğer bölümler için katkı sağlayacaktır.
   • Bu arada, sınava kadar KAS SORU BANKASI’NIN 3 KERE ÇALIŞILARAK BİTİRİLMESİ sınav başarınız için çok kritik önem arz etmektedir. İlk okumanızı yaparken kitapta önemli gördüğünüz konuların, kavramların, rakamların, tarihlerin, hatta doğru seçeneklerin altının çizilmesi, boyanması, vurgulanması, yuvarlak içine alınması, check atılması vb. suretle kodlanarak çalışılmasını muhakkak tavsiye ederim. Bu şekilde, takriben 1 hafta-10 günlük sürede ilk çalışma bittikten sonra ikinci tekrar 3-4 günde, sınava günler kalmışken son tekrar da 1 günde bitecektir. Böylelikle sınavda 100 sorunun 60 adetini içeren konulardaki eksik ve tereddütlerinizi tamamen gidererek sınava mümkün mertebe kendinizden emin ve güvenli bir şekilde gireceksiniz.
   •  
      Son olarak, sınava doğru usulde ve doğru kaynaklarla hazırlanmanın yanı sıra, zamanı çok ama çok iyi ve akıllıca kullanmanın başarı için en önemli faktörlerden biri olduğunu altını çizerek vurgulamak isterim. "Kısa zamanda birden çok kaynağı okumak mı, yoksa amaca ulaştırmada başarısı defalarca kanıtlanmış sağlam bir kaynağı birden fazla okumak mı sizi başarıya götürür?” sorusunun cevabını size bırakıyorum.

      Sınava çalışırken şunu aklınızda tutun ve çalışma programınızı buna göre planlayın. Sınava sistemli, düzenli, gayretli, disiplinli ve planlı hazırlanan adayların yazılı sınavı kazanmaları hiç, ama hiç imkânsız değil. Bunun başarısına katkıda bulunduğum ve bizzat tanık olduğum binlerce örneği var. Başarı için tek formül: DOĞRU KAYNAKLARDAN, ZAMANINDA, YETERİ KADAR, GEREKTİĞİ GİBİ DÜZENLİ, DİSİPLİNLİ, SİSTEMLİ, İNANARAK VE SAMİMİYETLE ÇOK AMA ÇOK ÇALIŞMAK.

       2021 yılında yapılacak kaymakamlık sınavına Yüce Devletimize, Aziz Milletimize ve ayrım gözetmeksizin asil, şerefli, basiretli ve fedakâr Anadolu İnsanımıza hizmet etmek gayesi ve idealizmi ile hazırlanan siz tüm Kaymakam adayı kardeşlerime üstün başarılar, kolaylıklar, hayırlar diliyor; kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyorum.

   Çengelköy / 03 Aralık 2020
   Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
    
    
    
   • Genel Özellikler
   • Baskı Tarihi
   •  2022
   • Baskı Sayısı
   • 16. Baskı
   • Yayınevi
   • Savaş Yayınevi
   • Yazar
   • Ahmet Nohutçu, Ahmet Gazi Kaya
   • Sayfa Sayısı
   • 1238
   • Ebat
   • 16x24
   • Cilt
   • --

    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786257483131
   MarkaSavaş Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9786257483131

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.