• Tüm Kategoriler
  • Kaymakamlık Kampı Konu Anlatımı - Ahmet Nohutçu, Ahmet Gazi Kaya, Mehmet Dikkaya 2022

   Fiyat:
   600,00 TL
   İndirimli Fiyat (%31,7) :
   410,00 TL
   Kazancınız 190,00 TL
   51,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo
   Kaymakamlık Kampı
   Konu Anlatımı

   Prof.Dr. Ahmet Nohutçu 
   Kaymakam Ahmet Gazi Kaya
   Prof.Dr. Mehmet Dikkaya

   11. Baskı 2022


   - Anayasa Hukuku
   - Türkiye’nin İdari Yapısı
   Türkiye’de Mahalli İdareler
   İdare Hukuku

   - İnsan Hakları ve Demokratikleşme
   - İktisat ve Türkiye'nin Sosyo Ekonomik Yapısı

   Kaymakamlık Sınavının Format ve İçeriğine İlişkin Bilgi ve Açıklama
   - Kapsamlı Konu Anlatımı,

   - Önemli Noktalar,
   - Özel Olarak Vurgulanmış Güncel Mevzuat Değişiklikleri,
   - Sınav Taktikleri,
   - Örnek Olaylar ve Çıkmış Örnek Sorular


   25 Ağustos 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 83 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

   18 Temmuz 2021 Tarih ve 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   8 Temmuz 2021 Tarih ve 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4. Yargı Paketi)

   30 Haziran 2021 Tarih ve 7330 Sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun

   24 Haziran 2021 Tarih ve 7329 Sayılı; 17 Haziran 2021 Tarih ve 7328 Sayılı; 9 Haziran 2021 Tarih ve 7327 Sayılı; 20 Mayıs 2021 Tarih ve 7319 Sayılı Kanunlar

   Türkiye’nin İdari Yapısı ve Mahalli İdareler Bölümlerinin Sonuna Eklenmiş Sınava İlişkin Çok Önemli Tüyolar, Hatırlatmalar, Hızlandırılmış Genel Tekrar ve Pratikler İçeren Yeni Onlarca Tablo ve Şekiller

   Toplamda 750 ADET yeni Doğru-Yanlış ve 568 ADET yeni Sayısal Boşluk Doldurma sorusu

   10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Kaymakam Adaylığı Sınavı ile Önceki 10. Baskıdan sonra yürürlüğe giren Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve diğer güncel mevzuat değişiklikleri kapsamında Yeni Eklenen Konular ve Başlıklar

   Eylül 2021 Yılı Verilerini de Kapsayan Ayrıntılı Türkiye Ekonomisi Profili ve Türkiye Ekonomisi Kronolojisi

   ve İlgili Tüm Diğer Güncel Mevzuat Değişiklikleri Çerçevesinde Güncellenerek ve Gerekli Değişiklikler Yapılarak Hazırlanmış
    
   http://www.savaskitap.com/resman/uploads/editors/images/kutular.jpg

   ONBİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

       KAYMAKAMLIK KAMPI kitabımızın 11. Baskısı, 2022 yılında yapılacak kaymakamlık sınavlarına hazırlanan adayların sınava hazırlanma sürecine destek olup katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 3 yıl “açık uçlu formatta” yapılan sınavlardan sonra, 2 Eylül 2018, 9 Kasım 2019, 18 Ekim 2020 ve 10 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılan kaymakamlık sınavları “çoktan seçmeli test formatında” yapılmıştır. 2022 yılında ve sonrasında yapılacak kaymakamlık sınavları da “çoktan seçmeli test formatında” yapılacaktır.

       9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yürütme erkinin daha etkin, verimli, işlevsel ve operasyonel hizmet sunmasının en başat aracı olan ve bu Önsözün yazıldığı tarihe kadar sayısı 83’ü bulan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve sayısı 4500’ü geçen Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Devlet teşkilatımız, mevzuatımız ve hususan da idare hukukumuz çok kapsamlı, radikal ve yoğun dinamik bir dönüşüm ve değişim sürecine girmiştir.
       Bu köklü idari, yasal, Anayasal ve siyasal dönüşüm ve yenilikler günümüze kadar hız kesmeden devam etmiş, bu süreçte adayların tüm güncel yenilik ve değişiklikleri bütüncül ve sistemli olarak hem akademik ciddiyeti hem de sınav pratiğini ihtiva edecek kaynak ve çalışma seti bulmaları çok ciddi bir ihtiyaç ve sorun olmuştur.

       İşte Kaymakamlık Kampı kitabımızın 11. Baskısı, bu ihtiyaç, talep ve mecburiyete binaen bu alandaki bilgi, birikim ve deneyimlerimizin sonucu olarak çok ciddi ve teferruatlı bir çalışma ve gayretle hazırlanarak yararlanmanıza sunulmuştur.

       Bu bağlamda, Kaymakamlık Kampı kitabımızın 11. Baskının ÇOK ÖNEMLİ VE CİDDİ yenilikleri şöyle sıralanabilir:

   Tüm dersin öğrenilip hazmedilip hazmedilmediğini denemek amacıyla Anayasa Hukuku kitabının sonuna 231 adet; İdare Hukukunun sonuna 224 adet; İnsan Hakları kitabının sonuna 195 ve İktisat kitabının sonuna mikro iktisat, makro iktisat ve Türkiye ekonomisine dair toplam 100 adet olmak üzere toplamda 750 ADET yeni Doğru-Yanlış sorusu koyduk.

   Sınavlarda adayların çok karıştırdıkları süreleri ve sayısal verilerin sistematik bir arada görülüp iyice öğrenilmesi ve sürekli tekrar edilebilmesi amacıyla Anayasa Hukuku kitabının sonuna 133 adet; İdare Hukukunun sonuna 256 adet ve İnsan Hakları kitabının sonuna 179 olmak üzere toplamda 568 ADET yeni Sayısal Boşluk Doldurma sorusu koyduk.

   İdare Hukuku kitabında adayların en çok zorlandığı, karıştırdıkları ve hatırlamakta güçlük çektikleri Türkiye’nin İdari Yapısı ile Türkiye’de Mahalli İdareler bölümlerinin sonuna, bölümlerle alakalı en önemli yerleri kapsayan, sınav öncesi tekrarı ve hatırlamayı kolaylaştıran, karışacak noktalarda karşılaştırmalar yapan ve sınav esnasında adayların hatırlamalarını kolaylaştıran yeni ve pratik bilgi içeren pek çok tablolar, şemalar, kutular koyup tüyolar ve ipuçları yerleştirdik.

   Temmuz 2021 kaymakamlık sınavında sorulmuş olan iktisat ve Türkiye ekonomisi konularına dair sorular ve çözüm yolları ilgili bölümlerde belirttik.

   Türkiye'nin ekonomi yönetiminin unsurları ilave edip, bu yönetim yapılanmasının tarihsel gelişim çizgisi ve günümüzdeki kurumsal karşılıkları açıkladık.

   Türkiye ekonomisinin genel profilini gösteren ve kaymakamlık sınavlarında son dönemlerin olmazsa olmaz sorularından olan makro ekonomik verileri Eylül 2021 itibarıyla (sınav öncesi en güncel verilere tuik.gov.tr adresinden ulaşmayı ihmal etmeden) güncelledik.

   Okuyucu tarafından değişikliklerin ve yeniliklerin rahatça görülüp farkına varılması için dikkat çekici özel kutular açtık ve vurgulamalar yaptık.

   Değişikliklerin sistemli takip edilerek kolayca kavranıp akılda kalması ve dikkat çekmek için bazen kelimelerin, bazen cümlelerin, bazen de paragrafların altını çizdik, koyu ve/veya büyük harflerle yazdık, ilga edilip yürürlükten kalkanların ise üstünü çizdik.

   Soyut ve kuramsal sözel anlatımı somutlaştırmak ve akılda daha somut kalmasını sağlayabilmek için pek çok konuyu formüle eden tablolar ve şemalarla zenginleştirdik.

       Yukarıda belirtildiği üzere 2015, 2016 ve 2017 yıllarında “açık uçlu sınav formatında” yapılan Kaymakamlık sınavlarından sonra, 2 Eylül 2018, 9 Kasım 2019, 18 Ekim 2020 ve 10 Temmuz 2021 tarihlerinde olduğu üzere bundan sonra Kaymakam Adaylığına Giriş sınavları “çoktan seçmeli test formatında” yapılacağı için, sette bulunan kitapların bölüm sonlarına sınav formatına uygun hem geçmiş yıllarda sorulan güncellenmiş sınav sorularından, hem de sınava hazırlayıcı ve konuları pekiştirici özgün sorular koyduk.

       Ayrıca, Kaymakamlık Kampı kitabımızın 11. Baskısı, özellikle Anayasamızı, Devlet teşkilatımızı, insan hakları dâhil ilgili tüm mevzuatımızı önemli ve ciddi ölçüde etkileyen bu en esaslı yeniliklerden başlayarak, aşağıdaki hukuki değişiklikler ile idari, ekonomik ve akademik yenilikler dikkatlice ve detaylı bir şekilde incelenerek, her türlü kelime ve ibare değişikliklerine varıncaya kadar ilgili bölümler, konular, cümleler ve tablolarda gerekli güncellemeler yapılarak hazırlanmıştır:

   25 Ağustos 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 83 Sayılı Kararname dahil Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 15 No'lu Protokolün 1.8.2021'den itibaren yürürlüğe giren hükümleri

   18 Temmuz 2021 Tarih ve 7333 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   8 Temmuz 2021 Tarih ve 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (4. Yargı Paketi)

   30 Haziran 2021 Tarih ve 7330 Sayılı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun

   24 Haziran 2021 Tarih ve 7329 Sayılı Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   17 Haziran 2021 Tarih ve 7328 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   9 Haziran 2021 Tarih ve 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   2 Mart 2021 Tarihinde kamuoyuna açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı

   Afrika Kıtasında Afrika Birliği Teşkilatı, Afrika'da İnsan Halkları ile İlgili Sözleşmeler ve İnsan Haklarının Korunma Mekanizmaları

      Kitabımızın başta 2022 yılında yapılacak kaymakamlık sınavına hazırlanan adaylar olmak üzere tüm okuyucularımıza yeni, çok kapsamlı ve yoğun değişiklikleri anlayıp kavramalarına ve üstün başarılarına vesile olmasını ümit ederim.

   Çengelköy / 25 Eylül 2021 Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU
   • Baskı Tarihi
   • 2022
   • Baskı Sayısı
   • 11. Baskı
   • Yayınevi
   • Savaş Yayınevi
   • Yazar
   • Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Kaymakam: Ahmet Gazi Kaya, Prof. Dr. Mehmet Dikkaya
   • Sayfa Sayısı
   • 1608
   • Ebat
   • 20x28
   • Cilt
   • Modüler Set
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786257483230
   MarkaSavaş Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9786257483230

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.