• Tüm Kategoriler
  • KÜLLİYAT İdari Hakimlik Hukuk Soru Bankası Nokta Atış Seti Savaş Yayınları Mayıs 2021

   Fiyat:
   700,00 TL
   İndirimli Fiyat (%35) :
   455,00 TL
   Kazancınız 245,00 TL
   59,24 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo
   KÜLLİYAT
   İdari Hakimlik
   Hukuk Soru Bankası
   Altın Seri
   Nokta Atış!
   4. Baskı Mayıs 2021


   3 Nisan 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 72 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 68 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 4 Mart 2020 Tarih ve 2186 Sayılı, 13 Mayıs 2020 Tarih ve 2538 Sayılı ve 20 Ağustos 2020 Tarih ve 2844 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları

   2 Mart 2021 Tarihinde Açıklanan Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir TÜRKIYE Temalı İnsan Hakları Eylem Planı

   27 Aralık 2020 Tarih ve 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

   24 Aralık 2020 Tarih ve 7261 Sayılı ve Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   16 Ekim 2020 Tarih ve 7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

   22 Temmuz 2020 Tarih ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (İkinci Yargı Reformu Paketi)

   11 Temmuz 2020 Tarih ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

   11 Haziran 2020 Tarih ve 7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ve 1319 Emlak Vergisi Kanununda Son Dönemde Yapılan Tüm Değişiklikler
   • ve İlgili Tüm Diğer Güncel Mevzuat Değişiklikleri Çerçevesinde Güncellenerek ve
    Gerekli Değişiklikler Yapılarak Hazırlanmış
    
   4. Baskıya Önsöz
    
        KÜLLİYAT İDARİ HÂKİMLİK Hukuk Soru Bankası’nın kitabımızın 4. Baskısı, 2021 yılında yapılacak adli ve idari hâkimlik-savcılık sınavına hazırlanan adayların sınava hazırlanma sürecine destek olup katkı sağlamak amacıyla, ANAYASA HUKUKUİDARE HUKUKU, İDARİ YARGILAMA HUKUKUCEZA HUKUKUMEDENİ USUL HUKUKUVERGİ HUKUKUTÜRK VEGİ SİSTEMİ başta olmak üzere TÜM BÖLÜMLERİ GÜNCELLENEREK hazırlanmıştır.

        KÜLLİYAT İDARİ HÂKİMLİK Hukuk Soru Bankası kitabımızın güncellenmiş 4. Baskısı, aşağıdaki önemli mevzuat değişiklik ve yenilikleri dikkatlice ve detaylı bir şekilde incelenerek, her türlü kelime ve ibare değişikliklerine varıncaya kadar ilgili bölümler, konular, cümleler ve tablolarda gerekli güncellemeler yapılarak hazırlanmıştır:

       3 Nisan 2021 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 72 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 66 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 4 Mart 2020 Tarih ve 2186 Sayılı, 13 Mayıs 2020 Tarih ve 2538 Sayılı ve 20 Ağustos 2020 Tarih ve 2844 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararları

       2 Mart 2021 Tarihinde Açıklanan Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir TÜRKIYE Temalı İnsan Hakları Eylem Planı

       2021 Yılı Yeniden Değerleme Oranlarına Göre Güncellenmiş İdari Yargı Harçları

       27 Aralık 2020 Tarih ve 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

       24 Aralık 2020 Tarih ve 7261 Sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

      18 Aralık 2020 Tarihli Danıştay Başkanlık Kurulu Kararı

       16 Ekim 2020 Tarih ve 7254 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

       22 Temmuz 2020 Tarih ve 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (İkinci Yargı Reformu Paketi)

       11 Temmuz 2020 Tarih ve 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

       11 Haziran 2020 Tarih ve 7245 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu

       14 Nisan 2020 Tarih 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

       26 Mart 2020 Tarih ve 7226 Sayılı 5253 Sayılı Dernekler Kanununu Değiştiren Kanun

       14 Şubat 2020 Tarih ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

       Kamuoyunda Yargı Reformu Paketi Olarak Adlandırılan 24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

       5 Aralık 2019 Tarih ve 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

       24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (YARGI REFORMU PAKETİ)

       Anayasa Mahkemesinin 24/7/2019 Tarih ve E.:2018/73; K.:2019/65 Sayılı DMK 48. Maddede yer alan “Güvenlik soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması Yapılmış Olmak” maddesinin İptali Kararı

       10 Temmuz 2019 Tarih ve 7181 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

       193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu213 Sayılı Vergi Usul Kanunu5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun ve 1319 Emlak Vergisi Kanununda Son Dönemde Yapılan Tüm Değişiklikler
    
       Son dönemde gerçekleşen tüm bu anayasal, siyasal, idari ve yasal güncel düzenleme ve gelişmelerin Ülkemize, Milletimize ve Devletimize başarılar, hayırlar, barış, huzur, maddi manevi güzellikler ve olumlu ilerlemeler getirmesini niyaz eder; kitabımızın başta 2021 yılında yapılacak idari hâkimlik sınavlarına hazırlanan adaylar olmak üzere tüm okuyucularımıza yeni, çok kapsamlı ve yoğun değişiklikleri anlayıp kavramalarına ve üstün başarılarına vesile olmasını ümit ederim.

   Avşa Adası / 15 Nisan 2020
   Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU

   NEDEN KÜLLİYAT ?
    
        Son dönemde mevzuat dünyamızda başta Anayasa olmak üzere birçok kanunda baş döndürücü radikal değişim ve dönüşüm sürecinde bulunmaktayız. Külliyat Hukuk Soru Bankası ekibi olarak tarafımızca tüm bu değişiklikler çok titiz ve özenli bir şekilde takip edilmekte, merkezi sınav sistemi tarafından sorulma ihtimali olan konularda güncel sorular hazırlanmaktadır.

       Külliyat Hukuk Soru Bankasını Hazırlamaktaki Temel Amaçlarımız:

       Her dersle ilgili olarak sorulma ihtimali olan konularda ve bölümlerde ayrıntılı soru hazırlamak,
   •     Dersleri soru formatına sokarak soruların çözümünün tamamlanması ile birlikte tüm derslerin genel tekrarının yapılmasını sağlamak,
   •  
   •     Soruların cevaplandırılmasında aşırılığa kaçmayarak akıcı ve hızlı şekilde soru çözülmesini sağlamak,
   •  
   •     Derslerin genel tekrarının yapılması sırasında bol soru çözmek suretiyle konuların iyice pekişmesini sağlamak,
   •  
   •     Her dersle ilgili önem arz eden noktaların soru içinde tekrarının yapılması suretiyle akılda daha kolay kalmasını sağlamaktır.
   •  
   Bu amaçlar ışığı altında:
   • Anayasa Hukukundan 893 soru,
   • İdare Hukukundan 1736 soru,
   • İdari Yargılama Hukukundan 748 soru,
   • Medeni Usul Hukukundan 327 soru,
   • Ceza Hukukundan 310 soru,
   • Medeni Hukuktan 834 soru,
   • Borçlar Hukukundan 419 soru,
   • Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 432 soru,
   • İktisat 259 soru,
   • Maliye 406 soru
   •  
   olmak üzere toplam 6364 soru hazırlanmıştır. Böylece soru çıkma ihtimali olan her konuya değinilmiş ve önemli noktalara tek tek vurgu yapılarak tüm önemli noktaların soru formatı içinde görülmesi sağlanarak akılda kalıcılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bir konudan sorulabilecek maksimum soru sayısına ulaşılarak sorulmayan ve hatırlatılmayan konu bırakılmamıştır.

       Buradaki temel amacımız bir konudan bir veya iki soru sorarak bilgiyi soruların açıklamasında vermek yerine bir konudan çıkabilecek tüm soruları sorarak bilginin soru çözümü sırasında kazanılması olmuştur. Özellikle son yıllarda yapılan kurum sınavlarında çok çeşitli kanunlardan ve doğrudan kanun metninden soru sorulduğu ve bu tip soruların belirleyici nitelik taşıdığı, öğrenilmesinin ve akılda kalıcılığının zor olduğu değerlendirilerek birçok kanun metninden de soru hazırlanarak okuyucunun bilgisine sunulmuştur.

       Kariyer meslek sınavlardaki soru formatında yapılan değişikliklere göre bu kitapta çoktan seçmeli klasik sorulara, öncüllü sorulara ve yorum ve muhakeme gücünün gelişmesine katkı sağlayacak pratik çalışma şeklindeki sorulara yer verilmiştir.

       Her geçen gün daha da zorlaşan kariyer meslek sınavları için, güzel ülkemizin dört bir tarafında gecelerini gündüzlerine katarak bu meşakkatli yola baş koyan tüm öğrenci arkadaşlara canı gönülden başarılar diliyor, hazırlamış olduğumuz bu kitabın okuyucularına yararlı olmasını diliyoruz.
   YAZARLAR
    
   Her türlü soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz için irtibat maillerimiz:
   Ahmet NOHUTÇU : anohutcu@yahoo.com
   Ahmet Gazi Kaya : agazikaya@gmail.com
   Tan Tahsin ZAPATA : tanzapata@hotmail.com
   Sinan SAKİN : sinansakinmesleki@gmail.com
   Mustafa Karadeniz : mustafakaradeniz26@gmail.com
    


    
    
   • Baskı Tarihi
   •  2021
   • Baskı Sayısı
   • 4. Baskı
   • Yayınevi
   • Savaş Yayınevi
   • Yazar
   • Prof. Dr. Ahmet Nohutçu, Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, Tan Tahsin Zapata, Sinan Sakin, Özgür Özcan, Cengizhan Doğruyol, Özgür Saygın
   • Sayfa Sayısı
   • 2415  Modüler Set
   • Ebat
   • 16x24
   • Cilt
   • --

    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786257670630
   MarkaSavaş Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9786257670630

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.