• Tüm Kategoriler
  • Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı - Vahit Doğan, Banu Şit Köşgeroğlu

   Fiyat:
   150,00 TL
   İndirimli Fiyat (%6,7) :
   140,00 TL
   Kazancınız 10,00 TL
   18,23 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

   Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı


   Prof. Dr. Vahit Doğan
   Doç. Dr. Banu Şit Köşgeroğlu – Doç. Dr. Alper Çağrı Yılmaz
   Dr. Öğr. Üyesi H. Lale Ayhan İzmirli


    Ekim 2021
   18. Baskı


   - Kanunlar İhtilâfı
   - Milletlerarası Usul Hukuku
   - Vatandaşlık Hukuku
   - Yabancılar Hukuku

    
   İçindekiler

   Kanunlar İhtilâfı Ve Milletlerarası Usul Hukuku
    
   Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
   Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun
   Nüfus Hizmetleri Kanunu
   Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
   Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik
   Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
   Yabancı Misyon Kimlik Kartı Yönetmeliği
   Evlendirme Yönetmeliği
   Hukuk Muhakemeleri Kanunu
   Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
   Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
   Harçlar Kanunu
   Tebligat Kanunu
   Türk Ticaret Kanunu
   Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun
   Milletlerarası Tahkim Kanunu
   İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu
   Euro’nun Hukukî Araçlara Etkisi İle Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
   Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön veKapsamına Dair Kanun
   Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük

   Vatandaşlık Hukuku İle İlgili Mevzuat

   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
   Türk Vatandaşlığı Kanunu
   Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
   Hilâfetin İlgasına ve Hanedanı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun
   İskân Kanunu
   Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş İle Sözleşmeli Erbaş ve Erler Hakkında Yönetmelik

   Yabancılar Hukuku İle İlgili Mevzuat

   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
   Pasaport Kanunu
   Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
   İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar
   Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
   Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
   Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
   Kabul ve Barınma Merkezleri İle Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi,
   İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
   Geçici Koruma Yönetmeliği
   Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
   Uluslararası İşgücü Kanunu
   Turkuaz Kart Yönetmeliği
   Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik
   Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
   Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik
   Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
   Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
   Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun
   Basın Kanunu
   Dernekler Kanunu
   Türk Medenî Kanunu
   Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
   Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
   Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
   Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun
   Türk Sivil Havacılık Kanunu
   Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
   Özel Öğretim Kurumları Kanunu
   Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
   Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
   Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu ÖğretmenlerinNitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik
   Hudutları Dâhilinde Tebaamızın Emlâkine VaziyetEden Devletlerin Türkiye’deki Tebaaları Emlâkine Karşı
   Mukabelei Bilmisil Tedabiri İttihazı Hakkında Kanun
   Türk Ceza Kanunu
   Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
   Tapu Kanunu
   2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti
   ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik
   Köy Kanunu
   Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu
   Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
   Sınai Mülkiyet Kanunu
   Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
   Doğrudan Yabancı Yatırımların Kanunu
   Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği
   Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personelİstihdamı Hakkında Yönetmelik
   Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
   Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
   Turizmi Teşvik Kanunu
   Maden Kanunu
   Türk Petrol Kanunu
   Serbest Bölgeler Kanunu
   Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik
   Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

   Onsekizinci Basıya Önsöz
   Son bir yıl içinde, Milletlerarası Özel Hukuk ile ilgili mevzuatta bir kısım değişiklikler yapılmıştır. Bu bası, 20.09.2021 tarihine kadar Resmî Gazete’de yayımlanan yenilik ve değişiklikler nazara alınarak hazırlanmıştır. Ancak, bütün gayretimize ve dikkatimize rağmen, son yılların modası olan, “Torba Kanun”lar ile yapılan değişiklikler gözden kaçırılmış olabilir.
   16 Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliği, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerle birlikte yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda birçok kanunda, özellikle karar makamı bağlamında değişiklikler yapılmıştır. Ancak Kanunlarda yapılan değişiklikler, aradan geçen süreye rağmen henüz ikincil mevzuata tam olarak yansımamıştır. Dolayısıyla, Kanunlarla ikincil mevzuat arasında çelişki ortaya çıkmıştır. Ancak zaman içinde ikincil mevzuatta da değişiklikler yapılacağı muhakkaktır.
   Mevzuatın derlenmesi, güncellenmesi ve yayına hazırlanmasında Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU, Doç. Dr. Alper Çağrı YILMAZ ve Dr. Öğr. Üyesi H. Lale AYHAN İZMİRLİ’nin gayretleri inkâr edilemez.
   Dizgi ve baskıda gerekli titizliği gösteren SAVAŞ yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.
    
   20.09.2021
   Prof. Dr. Vahit DOĞAN
   Florya - İstanbul
    
   • Genel Özellikler
   • Baskı Tarihi
   • Ekim 2021
   • Baskı Sayısı
   • 18. Baskı
   • Yayınevi
   • Savaş Yayınevi
   • Yazar
   • Prof. dr. vahit doğan, doç. dr. banu şit köşgeroğlu, doç. dr. alper çağrı yılmaz
   • Sayfa Sayısı
   • 1124
   • Ebat
   • 14x21
   • Cilt
   • Özel Cilt - Dikişli Baskı
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786257483100
   MarkaSavaş Ders Kitapları
   Stok DurumuVar
   9786257483100

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.