• Tüm Kategoriler
  • Sosyal Güvenlik Hukuku - Ramazan Elma

   Sosyal Güvenlik Hukuku - Ramazan Elma
   Görsel 1
   Fiyat:
   315,00 TL
   İndirimli Fiyat (%10) :
   283,50 TL
   Kazancınız 31,50 TL
   283.50 www.akfonkitap.com
   36,91 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo
   Örnekler ve Uygulamalarla Sosyal Güvenlik Hukuku - Ramazan Elma

   Sosyal güvenlik, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak stratejik bir öneme sahiptir. Beşikten mezara kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç giderek artmaktadır. 

   SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi yılların devasa kurumlarının reform niteliğinde bir kanunla tek çatı altında toplanması gibi, sosyal güvenlikle ilgili tüm mevzuat tek kitapta toplanmış ve mevzuat bilgisiyle uygulama bilgisi bir araya getirilerek bir bütün halinde okuyucularımıza sunulmuştur. Bu kitap, sosyal güvenlik alanında uygulanmakta olan tüm kanunları ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan alt mevzuatları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

   Denetim hayatının içerisinde fiilen bulunup yıllarca Denetmenlik görevi yapan, Türkiye'nin en büyük Sosyal Güvenlik Merkezlerinden birisinde 3,5 yıl başarılı bir şekilde Merkez Müdürü olarak görev yaptıktan sonra SGK'daki görevine İl Müdür Yardımcısı olarak devam eden, mevzuatın-uygulamanın içerisinden gelip kendini yetiştiren yazarımız tarafından hazırlanan bu kitapta, maddeler izah edilirken; hem maddenin detaylı açıklaması yapılmış hem de SGK uygulamasının nasıl olduğu bilgisi birlikte verilmiştir.

   Kitapta ağır bir kanun dili kullanılmaktan kaçınılmıştır. Konular detaylı bir şekilde ele alınmış, geniş açıklamalarda bulunulmuştur. Gerekli yerlerde konunun anlaşılabilirliğini artırma adına bolca örnekte verilmiştir. Özellikle vurgulanmak istenilen tabiri caizse "Püf Noktası" diyebileceğimiz kısımlar "Önemli" notu düşülerek dikkatlerinize sunulmuştur. Kitap, organizasyon şemaları ve görsel tablolarla zenginleştirilmiştir.

   Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle birlikte yapılan kanuni değişiklikler ile torba yasalarla getirilen güncel değişiklikleri de içeren bu kitap, çok geniş bir kesimden okuyucunun sosyal güvenlik hukuku alanında başvuracağı temel başucu kitabı olacaktır.

   Konu Başlıkları
   Soru–Cevap, Açıklamalar ve Örnekler
   Ne Zaman Emekli Olurum?
   Emekli Aylıkları Nasıl Hesaplanmaktadır?
   Maden İşçilerinin Emeklilik Şartları Nelerdir?
   Kamu Kurumlarının Sosyal Güvenlikle İlgili Yükümlülükleri Nelerdir?
   İşverenlerin Sorumlulukları Nelerdir?
   Sigortasız Çalıştırılanlar Ne Yapmalı?
   Hangi Hallerde SGK Tarafından İdari Para Cezası Uygulanır?
   Emzirme Ödeneğinden Yararlanma Şartları Nelerdir?
   Borçlu İşverenlere Borcu Yoktur Yazısı Verilir mi?
   Prim Belgeleri Hangi Sürelerde Kuruma Gönderilir?
   Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir?
   Hangi Süreler İçin Hizmet Borçlanması Yapabilirim?
   Teşviklerden Nasıl Yararlanabilirim?
   Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanmak Mümkün mü?
   Potansiyel Teşvik Sorgulama Nedir?
   Alacağım Rapor Parasını Nasıl Hesaplarım?
   Mali Tatil Uygulaması Nedir?
   Genel Sağlık Sigortası Nedir?
   Kimler Sağlıktan Ücretsiz Yararlanabilir?
   Asgari İşçilik Araştırması Nedir?
   Teminat İadesi İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
   Prim Borcu Olanlar Borçlarını Nasıl Yapılandırabilir?
   Mavi Kartlılar Yurtdışı Borçlanması Yapabilir mi?
   Hangi Ülkelerdeki İlk İşe Giriş Tarihi Türkiye'de Geçerli Sayılır?
   İşsizlik Ödeneğinden Kimler Yararlanabilir ve Miktarı Nasıl Hesaplanır?
   Esnaf Ahilik Sandığı Nedir?
   Torba Yasalarla Getirilen Yenilikler Nelerdir?
    
   İÇİNDEKİLER
   İçindekiler
   Sunuş  7
   Dördüncü Baskıya Önsöz  9
   Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçilmesiyle Birlikte Bakanlıkların Birleştirilmesi Hakkında Açıklama  11
   Kısaltmalar  27
   5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA İLİŞKİN
   BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN
   BİRİNCİ BÖLÜM
   Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler
   Madde 1 – Amaç ve Kuruluş  33
   Madde 2 – Tanımlar  33
   Madde 3 – Kurumun Amacı ve Görevleri  33
   İKİNCİ BÖLÜM
   Kurumun Organları ve Görevleri
   Madde 4 – Kurumun Organları  33
   Madde 5 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  33
   Madde 6 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  33
   Madde 7 – Yönetim Kurulunun Görevleri  36
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   Başkanlık Teşkilâtı
   Madde 8 – Teşkilât  36
   Madde 9 – Merkez Teşkilâtı  36
   Madde 10 – Başkan  36
   Madde 11 – Başkan Yardımcıları  36
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   Ana Hizmet Birimleri
   Madde 12 – Ana Hizmet Birimleri  36
   Madde 13 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  36
   Madde 13/A – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  36
   Madde 14 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  36
   Madde 15 – Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü  36
   Madde 16 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  36
   Madde 17 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  37
   Madde 18 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  37
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   Danışma Birimleri
   Madde 19 – Danışma Birimleri  37
   Madde 20 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  37
   Madde 21 – Hukuk Müşavirliği  37
   Madde 22 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  37
   ALTINCI BÖLÜM
   Yardımcı Hizmet Birimleri
   Madde 23 – Yardımcı Hizmet Birimleri  37
   Madde 24 – İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı  37
   Madde 25 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  37
   Madde 25/A – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  37
   Madde 25/B – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  37
   YEDİNCİ BÖLÜM
   Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu
   Madde 26 – Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  38
   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   Taşra Teşkilâtı
   Madde 27 – Taşra Teşkilâtı  38
   DOKUZUNCU BÖLÜM
   Personele İlişkin Hükümler
   Madde 28 – Personelin Statüsü, Ücret ve Malî Haklar  38
   Madde 29 – Kadrolar ve Atama  41
   Madde 30 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettiş ve Bunların Yardımcıları  41
   Madde 31 – Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı  41
   Madde 32 – Performans Yönetimi  41
   ONUNCU BÖLÜM
   Mali Hükümler
   Madde 33 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  41
   Madde 34 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  41
   Madde 35 – Kurumun Taşınmaz Edinimi, Taşınır ve Taşınmaz Mal Varlıkları ile Gayri Maddi Haklarının Hukuki Durumu  41
   Madde 36 – Muafiyetler  43
   Madde 37 – Çeşitli Malî Hükümler  47
   ONBİRİNCİ BÖLÜM
   Sorumluluk ve Yetkiler
   Madde 38 – Yöneticilerin Sorumlulukları ve Yetki Devri  48
   Madde 39 – Tebligat  48
   ONİKİNCİ BÖLÜM
   Çeşitli Hükümler
   Madde 40 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  48
   Madde 41 – Yönetmelik ve Tebliğler  48
   Madde 42 – Eklenen ve Değiştirilen Hükümler  48
   Madde 43 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  48
   Ek Madde 1 – Fatura ve Benzeri Belgelerin İncelenmesi  49
   Ek Madde 2 –  52
   Ek Madde 3 –  53
   Ek Madde 4 – Kadrolar  54
   ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   Geçici ve Son Hükümler
   Geçici Madde 1 – Devredilen Kurumlar ve Devre İlişkin Hükümler  54
   Geçici Madde 2 – Teşkilâta ve Kadrolara İlişkin Hükümler  54
   Geçici Madde 3 – Taşınmazlara İlişkin Hükümler  54
   Geçici Madde 4 – Diğer Mevzuattaki Atıflar  55
   Geçici Madde 5 – Saklı Tutulan Haklar ve Hizmet İçi Eğitim  55
   Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların Devri  55
   Geçici Madde 7 –  55
   Geçici Madde 8 – Personele Dair Geçiş Hükümleri  55
   Geçici Madde 9 –  55
   Geçici Madde 10 –  55
   Madde 44 – Yürürlük  55
   Madde 45 – Yürütme  55
   BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
   (KARARNAME NUMARASI: 4)
   OTUZUNCU BÖLÜM
   Sosyal Güvenlik Kurumu
   Madde 403 – Amaç ve Kuruluş  57
   Madde 404 – Tanımlar  58
   Madde 405 – Kurumun Amacı ve Görevleri  59
   Madde 406 – Kurumun Organları  61
   Madde 407 – Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanması  62
   Madde 408 – Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri  66
   Madde 409 – Yönetim Kurulunun Görevleri  69
   Madde 410 – Teşkilât  71
   Madde 411 – Başkan  71
   Madde 412 – Başkan Yardımcıları  73
   Madde 413 – Hizmet Birimleri  73
   Madde 414 – Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü  75
   Madde 415 – Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü  76
   Madde 416 – Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü  77
   Madde 417 – Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü  78
   Madde 418 – Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı  79
   Madde 419 – Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı  80
   Madde 420 – Strateji Geliştirme Başkanlığı  80
   Madde 421 – Personel Daire Başkanlığı  81
   Madde 422 – Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı  87
   Madde 423 – İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı  88
   Madde 424 – Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı  88
   Madde 425 – Hukuk Müşavirliği  89
   Madde 426 – Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği  89
   Madde 427 – Taşra Teşkilâtı  90
   Madde 428 – Sosyal Güvenlik Uzmanı, Müfettişi, Denetmeni ve Bunların Yardımcıları  91
   Madde 429 – Performans Yönetimi  93
   Madde 430 – Kurumun Finansal Hedeflerinin Belirlenmesi ve İzlenmesi  94
   Madde 431 – Kurumun Gelirleri ve Giderleri  95
   Madde 432 – Tebligat  96
   Madde 433 – Yazışma, Evrak, Bilgi Arşivleme Esasları  97
   5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE
   GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
   BİRİNCİ KISIM
   AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
   Madde 1 – Amaç  101
   Madde 2 – Kapsam  101
   Madde 3 – Tanımlar  101
   İKİNCİ KISIM
   SOSYAL SİGORTA HÜKÜMLERİ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   Sigortalılara İlişkin Hükümler
   Madde 4 – Sigortalı Sayılanlar  117
   Madde 5 – Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar  135
   Madde 6 – Sigortalı Sayılmayanlar  142
   Madde 7 – Sigortalılığın Başlangıcı  156
   Madde 8 – Sigortalı Bildirimi ve Tescili  158
   Madde 9 – Sigortalılığın Sona Ermesi  174
   Madde 10 – Sigortalıların İşleri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt Dışında Bulunmaları  191
   İKİNCİ BÖLÜM
   İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler
   Madde 11 – İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli  193
   Madde 12 – İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren  201
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların
   Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri
   Madde 13 – İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  205
   Madde 14 – Meslek Hastalığının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması  219
   Madde 15 – Hastalık ve Analık Hali  224
   Madde 16 – İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar  226
   Madde 17 – Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç  235
   Madde 18 – Geçici İş Göremezlik Ödeneği  242
   Madde 19 – Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma, Hesaplanması, Başlangıcı ve Birden Çok İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hali  265
   Madde 20 – Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri  271
   Madde 21 – İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  274
   Madde 22 – Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması  279
   Madde 23 – Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk  284
   Madde 24 – Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler  286
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri
   Madde 25 – Malûl Sayılma  289
   Madde 26 – Malûllük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  296
   Madde 27 – Malûllük Aylığının Hesaplanması, Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  297
   Madde 28 – Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  307
   Madde 29 – Yaşlılık Aylığının Hesaplanması  336
   Madde 30 – Yaşlılık Aylığının Başlangıcı ve Kesilmesi  343
   Madde 31 – Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya  375
   Madde 32 – Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları  377
   Madde 33 – Ölüm Sigortasından Bağlanacak Aylığın Hesaplanması  386
   Madde 34 – Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması  387
   Madde 35 – Hak Sahiplerinin Aylıklarının Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması  405
   Madde 36 – Ölüme Bağlı Toptan Ödeme ve İhya  417
   Madde 37 – Evlenme ve Cenaze Ödeneği  420
   Madde 38 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Sigortalılık Süresi  424
   Madde 39 – Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu  426
   Madde 40 – Fiilî Hizmet Süresi Zammı  428
   Madde 41 – Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler  442
   Madde 42 – Bildirim  459
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   Kamu Görevlilerine İlişkin Hükümler
   Madde 43 – Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği Görevinde Bulunanların Aylıkları  460
   Madde 44 – Bazı Kamu Görevlilerine Yaşlılık Aylığı Bağlanacak Haller  463
   Madde 45 – Kanunları Gereğince Görevden Uzaklaştırılanlar, Tutuklananlar Veya Görevine Son Verilenlerin Sigortalılıkları ve Primleri  464
   Madde 46 – Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazançları ve Prime Esas Kazanç Üst Sınırı  465
   Madde 47 – Vazife Malûllüğü  467
   Madde 48 – Kamu Görevlilerinin Emekliye Sevk Onayları  477
   Madde 49 – İtibarî Hizmet Süreleri ve İtibarî Hizmet Süresi Primi  478
   ALTINCI BÖLÜM
   İsteğe Bağlı Sigorta Hükümleri
   Madde 50 – İsteğe Bağlı Sigorta ve Şartları  483
   Madde 51 – İsteğe Bağlı Sigorta Başlangıcı ve Sona Ermesi  485
   Madde 52 – İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Ödenmesi  489
   YEDİNCİ BÖLÜM
   Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Hükümler
   Madde 53 – Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi  497
   Madde 54 – Aylık ve Gelirlerin Birleşmesi  510
   Madde 55 – Gelir ve Aylıkların Düzeltilmesi, Yükseltilmesi, Alt Sınırı, Ödenmesi ve Yoklama İşlemleri  517
   Madde 56 – Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller  520
   Madde 57 – Yaş  523
   Madde 58 – Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu  526
   Madde 59 – Kurumun Denetleme ve Kontrol Yetkisi  529
   ÜÇÜNCÜ KISIM
   GENEL SAĞLIK SİGORTASI HÜKÜMLERİ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   Kapsamdaki Kişiler ve Tescili
   Madde 60 – Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar  535
   Madde 61 – Genel Sağlık Sigortalılığının Başlangıcı, Bildirimi ve Tescili  582
   Madde 62 – Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar ile Bunlardan Yararlanma  586
   İKİNCİ BÖLÜM
   Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Diğer Haklar
   Madde 63 – Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Süresi  587
   Madde 64 – Kurumca Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri  592
   Madde 65 – Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri  593
   Madde 66 – Yurt Dışında Tedavi  596
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları ve Katılım Payı
   Madde 67 – Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları  601
   Madde 68 – Katılım Payı Alınması  614
   Madde 69 – Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve Kişiler  619
   Madde 70 – Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri  622
   Madde 71 – Kimlik Tespiti ve Acil Haller  623
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   Malî ve Çeşitli Hükümler
   Madde 72 – Sağlık Hizmetlerinin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi  627
   Madde 73 – Sağlık Hizmetlerinin Sağlanma Yöntemi ve Sağlık Giderlerinin Ödenmesi  630
   Madde 74 – Genel Sağlık Sigortası Gelirlerinin Kullanım Amacı, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları İçin Yapılan Sağlık Harcamaları  638
   Madde 75 – Doğal Afetler Veya Savaş Hali  638
   Madde 76 – İşverenin, Genel Sağlık Sigortalısının ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu  638
   Madde 77 – Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucularının Duyurulması ve Sağlık Hizmet Sunucusunu Seçme Serbestisi  641
   Madde 78 – Sağlık Hizmeti Sunucularının Kayıt ve Bildirim Zorunluluğu ve Kontrol Yetkisi  642
   DÖRDÜNCÜ KISIM
   PRİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
   BİRİNCİ BÖLÜM
   Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik
   Madde 79 – Prim Alınması Zorunluluğu  643
   Madde 80 – Prime Esas Kazançlar  643
   Madde 81 – Prim Oranları ve Devlet Katkısı  661
   Madde 82 – Günlük Kazanç Sınırları  696
   Madde 83 – Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İşkollarının ve İşlerin Tehlike Sınıf ve Derecelerinin Belirlenmesi  703
   Madde 84 – Tehlike Sınıf ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler  703
   Madde 85 – Asgari İşçilik Uygulaması ve Uzlaşma  703
   İKİNCİ BÖLÜM
   Prim Belgeleri ve Primlerin Ödenmesi
   Madde 86 – Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları  717
   Madde 87 – Prim Ödeme Yükümlüsü  752
   Madde 88 – Primlerin Ödenmesi  755
   Madde 89 – Prim Borçlarına Halef Olma, Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı ile İadesi Gereken Primler  779
   Madde 90 – Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması  781
   Madde 91 – Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hâllerinde Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesi  794
   BEŞİNCİ KISIM
   ORTAK VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
   BİRİNCİ BÖLÜM
   Ortak Hükümler
   Madde 92 – Sigortalılığın Zorunlu Oluşu, Sona Ermesi ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarası  797
   Madde 93 – Devir, Temlik, Haciz ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı  799
   Madde 94 – Kontrol Muayenesi  802
   Madde 95 – Sağlık Raporlarının Usûl ve Esaslarının Belirlenmesi  807
   Madde 96 – Yersiz Ödemelerin Geri Alınması  808
   Madde 97 – Zamanaşımı, Hakkın Düşmesi ve Avans  813
   Madde 98 – Ücretlerden Kesinti Yapılmaması, Özel Sigortalara İlişkin Hükümler ve Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Yürütülmesi  820
   İKİNCİ BÖLÜM
   Çeşitli Hükümler
   Madde 99 – Sosyal Güvenlikle İlgili Düzenlemeler ve Bildirimler  821
   Madde 100 – Bilgi ve Belge İsteme Hakkı, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usûlü  821
   Madde 101 – Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri  824
   ALTINCI KISIM
   İDARÎ PARA CEZALARI VE FESİH HÜKÜMLERİ
   Madde 102 – Kurumca Verilecek İdarî Para Cezaları  825
   Madde 103 – İdarî Yaptırımlar ve Fesih  862
   YEDİNCİ KISIM
   YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN, DEĞİŞTİRİLEN, SON VE GEÇİCİ HÜKÜMLER
   BİRİNCİ BÖLÜM
   Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
   Madde 104 – Diğer Kanunlardaki Atıflar  865
   Madde 105 – Uygulanmayacak Hükümler  865
   Madde 106 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  867
   Madde 107 – Yönetmelikler  869
   Ek Madde 1 – Kuruma Yapılan Bazı Bildirimlerin Yeterli Sayılması  869
   Ek Madde 2 –  870
   Ek Madde 3 –  873
   Ek Madde 4 –  874
   Ek Madde 5 – Tarım Veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı  876
   Ek Madde 6 – Bazı Kısmi Süreli Çalışanların Sigortalılıkları  887
   Ek Madde 7 –  894
   Ek Madde 8 – 1479 Sayılı Kanun ve Mülga 2926 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalıların Basamak Tespiti  896
   Ek Madde 9 – Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı  896
   Ek Madde 10 –  913
   Ek Madde 11 –  914
   Ek Madde 12 –  916
   Ek Madde 13 –  916
   Ek Madde 14 –  919
   Ek Madde 15 –  926
   Ek Madde 16 –  934
   Ek Madde 17 –  936
   Ek Madde 18 –  943
   Ek Madde 19 –  947
   İKİNCİ BÖLÜM
   Geçici ve Son Hükümler
   Geçici Madde 1 – Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  948
   Geçici Madde 2 – Bu Kanundan Önce Yürürlükte Bulunan Sosyal Güvenlik Kanunlarına Tâbi Geçen Çalışmalar İçin Bağlanacak Aylıkların Hesabı  949
   Geçici Madde 3 – Önceki Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması  951
   Geçici Madde 4 – 5434 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  951
   Geçici Madde 5 – Toptan Ödeme ve İhya Geçiş Hükümleri  959
   Geçici Madde 6 – 506 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  960
   Geçici Madde 7 – 506, 1479, 5434, 2925, 2926 Sayılı Kanunlara İlişkin Ortak Geçiş Hükümleri  962
   Geçici Madde 8 – 1479 Sayılı Kanuna İlişkin Geçiş Hükümleri  970
   Geçici Madde 9 – Emeklilik Yaşına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri  973
   Geçici Madde 10 – 506 Sayılı Kanunun Malullük ve Engellilik Hükümlerine İlişkin Geçiş Hükümleri  975
   Geçici Madde 11 – Sigortalı Tesciline, Sigorta Sicil Numarasına ve Dış Temsilciliklerdeki Görevlilere İlişkin Geçiş Hükümleri  977
   Geçici Madde 12 – Genel Sağlık Sigortası Geçiş Hükümleri  978
   Geçici Madde 13 – 4046 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Geçiş Esasları  983
   Geçici Madde 14 – Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Geçiş Hükümleri  985
   Geçici Madde 15 – Prime Esas Kazancın Beyanına İlişkin Geçiş Hükmü  987
   Geçici Madde 16 – Kendi Adına ve Hesabına Tarımsal Faaliyette Bulunan Sigortalılar (…) ile Esnaf Muaflığından Yararlanan Kadın Sigortalılara İlişkin Geçiş Hükümleri  988
   Geçici Madde 17 – Kendi Adına ve Hesabına Çalışanların Sigortalılıklarının Durdurulmasına İlişkin Hükümler  991
   Geçici Madde 18 – Bazı Aylık Tazminat ve Yardımlara İlişkin Geçiş Hükümleri  993
   Geçici Madde 19 – Aylık Alanlardan Kesilecek Sağlık Sigortası Primi  994
   Geçici Madde 20 – 506 Sayılı Kanunun Geçici 20’nci Maddesi Kapsamındaki Sandıklar ve İlgili Hükümler  995
   Geçici Madde 21 – 2108 Sayılı Yasaya İlişkin Geçiş Hükümleri  997
   Geçici Madde 22 – Anonim Şirket Kurucu Ortaklarının Sigortalılıklarına İlişkin Geçiş Hükümleri  998
   Geçici Madde 23 – Sosyal Güvenlik Prim Yapılandırılması Bozulanlara İlişkin Hükümler  999
   Geçici Madde 24 – Sosyal Güvenlik Alacakları  1000
   Geçici Madde 25 –  1002
   Geçici Madde 26 –  1002
   Geçici Madde 27 –  1003
   Geçici Madde 28 –  1004
   Geçici Madde 29 –  1004
   Geçici Madde 30 –  1006
   Geçici Madde 31 –  1006
   Geçici Madde 32 –  1007
   Geçici Madde 33 –  1007
   Geçici Madde 34 –  1007
   Geçici Madde 35 –  1008
   Geçici Madde 36 –  1009
   Geçici Madde 37 –  1011
   Geçici Madde 38 –  1013
   Geçici Madde 39 –  1014
   Geçici Madde 40 –  1016
   Geçici Madde 41 –  1016
   Geçici Madde 42 –  1018
   Geçici Madde 43 –  1018
   Geçici Madde 44 –  1019
   Geçici Madde 45 – Yersiz Yapılan Sağlık Giderlerinin Terkini  1020
   Geçici Madde 46 – Sosyal Güvenlik Destek Prim Borçlarının Yapılandırılması  1023
   Geçici Madde 47 – 5335 Sayılı Kanunun 30’uncu Maddesi Kapsamında Çalışmaya Başlayanlara Yapılan Yersiz Ödemelerin Yapılandırılması  1023
   Geçici Madde 48 – Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulanması Sonucu Verilmesi Gereken Ek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Yatırılacak Primler  1023
   Geçici Madde 49 –  1025
   Geçici Madde 50 –  1025
   Geçici Madde 51 –  1026
   Geçici Madde 52 –  1026
   Geçici Madde 53 –  1027
   Geçici Madde 54 –  1032
   Geçici Madde 55 –  1033
   Geçici Madde 56 –  1034
   Geçici Madde 57 –  1035
   Geçici Madde 58 –  1037
   Geçici Madde 59 –  1037
   Geçici Madde 60 –  1040
   Geçici Madde 61 –  1085
   Geçici Madde 62 –  1085
   Geçici Madde 63 –  1086
   Geçici Madde 64 –  1100
   Geçici Madde 65 –  1102
   Geçici Madde 66 –  1105
   Geçici Madde 67 –  1107
   Geçici Madde 68 –  1109
   Geçici Madde 69 –  1117
   Geçici Madde 70 –  1119
   Geçici Madde 71 –  1120
   Geçici Madde 72 –  1126
   Geçici Madde 73 –  1128
   Geçici Madde 74 –  1133
   Geçici Madde 75 –  1138
   Geçici Madde 76 –  1141
   Geçici Madde 77 –  1156
   Geçici Madde 78 –  1157
   Madde 108 – Yürürlük  1177
   Madde 109 – Yürütme  1177
   2829 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA TABİ OLARAK GEÇEN HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
   Madde 1 – Amaç  1185
   Madde 2 – Kapsam  1185
   Madde 3 – Tanımlar  1185
   Madde 4 – Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi  1186
   Madde 5 – Hizmetlerin İhyası  1188
   Madde 6 – Sigortalılık Süresinin Başlangıcı  1192
   Madde 7 – Geçerli Hizmet Süreleri  1196
   Madde 8 – Aylığı Bağlayacak Kurum  1197
   Madde 9 – Aylığın Hesabında Esas Alınacak Kazançlar  1209
   Madde 10 – Uygulanacak Esaslar  1210
   Madde 11 – Kanunun Uygulanmayacağı Haller  1210
   Madde 12 – Emekli İkramiyesi  1210
   Madde 13 – Hesaplaşma  1211
   Madde 14 – Aylığa ve Ödemeye Katılmama  1211
   Madde 15 – Yönetmelik  1211
   Madde 16 – Kaldırılan Hükümler  1211
   Geçici Madde 1 –  1212
   Geçici Madde 2 –  1212
   Geçici Madde 4 –  1212
   Geçici Madde 5 –  1212
   Madde 17 – Yürürlük  1212
   Madde 18 – Yürütme  1212
   3201 SAYILI YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN
   Madde 1 – Amaç ve Kapsam  1214
   Madde 2 – Tanımlar  1229
   Madde 3 – Başvurulacak Kuruluşlar  1230
   Madde 4 – Borçlanma Tutarı ve Borçlanma Tutarının İadesi  1239
   Madde 5 – Süre Tespiti ve Sigortalılığın Başlangıcı  1252
   Madde 6 – Aylık Tahsisi ve Aylığın Başlama Tarihi  1264
   Madde 7 – T.C. Emekli Sandığınca Bağlanacak Aylığa Ait Esaslar  1275
   Madde 8 – Bu Kanundan Yararlanamayacaklar  1275
   Madde 9 – Kısmi Aylıklar  1276
   Madde 10 – Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri ile Transferi Sağlanan Primlerin İadesi  1277
   Madde 11 –  1284
   Madde 12 – Yönetmelik  1284
   Madde 13 – Kaldırılan Hükümler  1284
   Geçici Madde 1 ilâ 4  1284
   Geçici Madde 5 –  1284
   Geçici Madde 6 –  1285
   Geçici Madde 7 –  1286
   Geçici Madde 8 – Davalardan Vazgeçenlerin İşlemleri  1288
   Madde 14 – Yürürlük  1289
   Madde 15 – Yürütme  1289
   4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU
   Madde 1 – 17 –  1291
   Madde 18 – 22 –  1291
   Madde 23 – 26 –  1291
   Madde 27 – 39 –  1291
   Madde 40 – 44 –  1291
   Madde 45 –  1291
   VII. BÖLÜM
   İŞSİZLİK SİGORTASI
   Madde 46 – İşsizlik Sigortasının Amaç ve Kapsamı ile Yetkili, Görevli ve Sorumlu Kuruluşlar  1291
   Madde 47 – İşsizlik Sigortası ile İlgili Tanımlar  1294
   Madde 48 – İşsizlik Sigortasına İlişkin Genel Hükümler  1296
   Madde 49 – İşsizlik Sigortası Primleri ile Sosyal Güvenlik Primlerine İlişkin Hükümler  1299
   Madde 50 – İşsizlik Ödeneğinin; Miktarı, Ödeme Süreleri ve Zamanı ile Sigorta Primleri  1300
   Madde 51 – İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları  1308
   Madde 52 – İşsizlik Ödeneği Ödenmesinde Hak Düşürücü Nedenler  1311
   Madde 53 – Fonun Kuruluşu, Yönetimi Denetimi, Gelirleri, Giderleri ile Mal ve Alacaklarının Tabi Olacağı Hükümler  1312
   Madde 54 – İdari Para Cezaları ile İdari İşlemlere Karşı İtirazlar  1314
   Madde 55 – Yönetmelik  1315
   VIII. BÖLÜM
   DEĞİŞTİRİLEN İBARELER
   Madde 56 –  1315
   Madde 58 –  1316
   Madde 59 –  1316
   Madde 60 –  1317
   Madde 61 –  1317
   Madde 62 – Kaldırılan Hükümler  1317
   Ek Madde 1 – İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi  1317
   Ek Madde 2 – Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği  1318
   Ek Madde 3 –  1320
   Ek Madde 4 –  1320
   Ek Madde 5 – Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği  1327
   Ek Madde 6 – Esnaf Ahilik Sandığı  1329
   Geçici Madde 1 –  1337
   Geçici Madde 2 –  1337
   Geçici Madde 4 –  1338
   Geçici Madde 5 –  1338
   Geçici Madde 6 –  1338
   Geçici Madde 7 –  1339
   Geçici Madde 8 –  1342
   Geçici Madde 9 –  1342
   Geçici Madde 10 –  1345
   Geçici Madde 11 –  1350
   Geçici Madde 12 –  1350
   Geçici Madde 13 –  1351
   Geçici Madde 14 –  1352
   Geçici Madde 15 –  1352
   Geçici Madde 16 –  1355
   Geçici Madde 17 –  1356
   Geçici Madde 18 –  1360
   Geçici Madde 19 –  1361
   Geçici Madde 21 –  1383
   Madde 63 – Yürürlük  1385
   Madde 64 – Yürütme  1386
   YÖNETMELİKLER
   SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1389
   GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ  1491
   GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  1514
   GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1537
   FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  1544
   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN
   MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  1548
   TEBLİĞLER
   İŞVERENLERE VERİLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLİK
   KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ  1553
   İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ  1556
   KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ  1598
   İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN
   İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  1613
   MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ  1615
   Kavram Dizini  1627
   Özgeçmiş  1631
    
    
    
   • Genel Özellikler
   • Baskı Tarihi
   • Temmuz 2019
   • Baskı Sayısı
   • 4. Baskı
   • Yayınevi
   • Diğer Özellikler
    Stok Kodu9789750255304
    MarkaSeçkin Yayınevi
    Stok DurumuVar
    9789750251740

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.