Türk İdare Hukuku Dersleri Konu anlatımı Can Çelik Temsil Kitap

Görsel 1
Akfon Puan : 672
Fiyat:
840,00 TL
İndirimli Fiyat (%20) :
672,00 TL
Kazancınız 168,00 TL
Havale / EFT:
651,84 TL
87,29 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ, 1
İDARE HUKUKU
Normlar (Kurallar) Hiyerarşisi 5
Anayasa (Ana Kanun) 5
Kanun (Yasa) 6
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 9
Yönetmelik (Talimatname) 11
DEVLETİN (İDARENİN) MALÎ SORUMLULUĞU 15
Zararın Nitelikleri 16
DEVLET TEŞKİLÂTINA HÂKİM OLAN GENEL İLKELER 18
Merkezden (Özekten) Yönetim 18
Yerinden Yönetimler (Adem-i Merkeziyetçilik) 20
Yetki Devri & İmza Devri & Vekâlet & Tedvir 22
HİYERARŞİ & İDARÎ VESAYET 24
GERÇEK KİŞİLİK & TÜZEL KİŞİLİK & KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 27
HİZMET YERİNDEN YÖNETİMLER (KAMU KURUMLARI) 32
KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI 33
BAĞIMSIZ İDARÎ OTORİTELER (REGÜLASYON KURUMLAR) 34
İDARÎ (YÖNETSEL) İŞLEM (KARAR) TEORİSİ 36
İDARİ (YÖNETSEL) İŞLEM TEORİSİNİN FARKLI ANLATIMLA TEKRARI 51
İDARÎ FAALİYETLER (KAMU HİZMETİ) 57
KOLLUK YETKİSİ 61
- BAŞLICA TÜRK İDARE HUKUKU MEVZUATLARI - 67
5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 67
Türkiye’de Bütçe Türleri 86
(I) SAYILI CETVEL 88
GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 88
(II) SAYILI CETVEL 90
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 90
(III) SAYILI CETVEL 92
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 92
(IV) SAYILI CETVEL 92
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 92
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 93
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 105
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 110
2429 SAYILI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN 112
2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU 113
3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLAT KANUNU 115
3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 116
TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN 118
7245 SAYILI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU 120
2803 SAYILI JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU 122
Türkiye’de Kolluk Kuvvetleri 127
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ BAZI
DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN 133
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN 134
2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNU 135
5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU 147
5253 SAYILI DERNEKLER KANUNU 153
5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU 157
2946 SAYILI KAMU KONUTLARI KANUNU 158
KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN 159
2935 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU 161
Olağanüstü Hâl Bölge Valiliği 163
EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİN KURULUŞU, ÇALIŞMA ESAS VE YÖNTEMLERİ
HAKKINDA KANUN 165
233 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME 166
4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN 173
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 175
6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 177
KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU 179
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 184
657 sayılı Kanun’a Göre Derece Yükselmesi & Kademe İlerlemesi 193
Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Ek Önemli Bilgiler 226
6085 SAYILI SAYIŞTAY KANUNU 227
2575 SAYILI DANIŞTAY KANUNU 233
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) 238
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA KANUN 246
MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA
MÜCADELE KANUNU 249
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 255
3194 SAYILI İMAR KANUNU 260
4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 268
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU 275
İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU 283
İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARININ KURULUŞ, GÖREV VE
ÇALIŞMA ESASLARI 284
KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU 286
ENGELLİLER HAKKINDA KANUN 287
AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ 289
BASIN KANUNU 292
TANIK KORUMA KANUNU 293
ÇOCUK KORUMA KANUNU 294
TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU 295
TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU 299
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU 303
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 306
YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA 312
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 315
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ 318
TÜRK DEVLET İDARÎ TEŞKİLÂTI
Kamu İktisadi Kuruluşu & İktisadi Devlet Teşekkülü Ayrımı 321
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları 323
Bölge Kalkınma İdareleri 324
İl İdaresi 326
Vilâyet 328
İlçe 329
5442 SAYILI İL İDARESİ KANUNU 330
1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 345
CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI 345
BİRİNCİ BÖLÜM 367
Adalet Bakanlığı 367
İKİNCİ BÖLÜM 371
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 371
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 378
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 378
dördüncü BÖLÜM 384
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 384
BEŞİNCİ BÖLÜM 399
Dışişleri Bakanlığı 399
ALTINCI BÖLÜM 411
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 411
YEDİNCİ BÖLÜM 415
Gençlik ve Spor Bakanlığı 415
SEKİZİNCİ BÖLÜM 419
Hazine ve Maliye Bakanlığı 419
DOKUZUNCU BÖLÜM 427
İçişleri Bakanlığı 427
ONUNCU BÖLÜM 437
Kültür ve Turizm Bakanlığı 437
ON BİRİNCİ BÖLÜM 441
Milli Eğitim Bakanlığı 441
ON İKİNCİ BÖLÜM 445
Milli Savunma Bakanlığı 445
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 449
Sağlık Bakanlığı 449
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 451
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 451
ON BEŞİNCİ BÖLÜM 456
Tarım ve Orman Bakanlığı 456
ON ALTINCI BÖLÜM 459
Ticaret Bakanlığı 459
ON YEDİNCİ BÖLÜM 464
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 464
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM 467
Ortak Hükümler 467
YEDİNCİ KISIM 475
CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSLERİ 475
2 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 483
3 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 488
4 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 498
BİRİNCİ BÖLÜM 498
Adli Tıp Kurumu 498
İKİNCİ BÖLÜM 500
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 500
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 505
Avrupa Birliği Başkanlığı 505
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 506
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 506
BEŞİNCİ BÖLÜM 508
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 508
ALTINCI BÖLÜM 509
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu 509
YEDİNCİ BÖLÜM 510
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 510
SEKİZİNCİ BÖLÜM 512
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 512
DOKUZUNCU BÖLÜM 514
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 514
ONUNCU BÖLÜM 515
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 515
ON BİRİNCİ BÖLÜM 516
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 516
ON İKİNCİ BÖLÜM 517
Gelir İdaresi Başkanlığı 517
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 518
Göç İdaresi BAŞKANLIĞI 518
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 521
Harita Genel Müdürlüğü 521
ONBEŞİNCİ BÖLÜM 522
Helal Akreditasyon Kurumu 522
ON ALTINCI BÖLÜM 523
Kalkınma Ajansları 523
ON YEDİNCİ BÖLÜM 535
Karayolları Genel Müdürlüğü 535
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM 536
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı 536
ON DOKUZUNCU BÖLÜM 537
Mesleki Yeterlilik Kurumu 537
YİRMİNCİ BÖLÜM 539
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 539
YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM 540
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 540
YİRMİ İKİNCİ BÖLÜM 541
Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri
İşletme Başkanlığı 541
YİRMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 542
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 542
YİRMİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 543
Orman Genel Müdürlüğü 543
YİRMİ BEŞİNCİ BÖLÜM 544
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 544
YİRMİ ALTINCI BÖLÜM 545
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 545
YİRMİ YEDİNCİ BÖLÜM 546
Türk Patent ve Marka Kurumu 546
YİRMİ SEKİZİNCİ BÖLÜM 548
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 548
YİRMİ DOKUZUNCU BÖLÜM 549
Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı 549
OTUZUNCU BÖLÜM 549
Sosyal Güvenlik Kurumu 549
OTUZ BİRİNCİ BÖLÜM 550
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 550
OTUZ İKİNCİ BÖLÜM 551
Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 551
OTUZ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 551
Türkiye Su Enstitüsü 551
OTUZ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 552
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 552
OTUZ BEŞİNCİ BÖLÜM 552
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 552
OTUZ ALTINCI BÖLÜM 553
Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu 553
OTUZ YEDİNCİ BÖLÜM 555
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 555
OTUZ SEKİZİNCİ BÖLÜM 557
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 557
OTUZ DOKUZUNCU BÖLÜM 559
Türk Standardları Enstitüsü 559
KIRKINCI BÖLÜM 563
Türkiye Bilimler Akademisi 563
KIRK BİRİNCİ BÖLÜM 565
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 565
KIRK İKİNCİ BÖLÜM 566
Türkiye İstatistik Kurumu 566
KIRK ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 568
Türkiye İş Kurumu 568
KIRK DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 570
Türk Akreditasyon Kurumu 570
KIRK ALTINCI BÖLÜM 572
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 572
KIRK YEDİNCİ BÖLÜM 573
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 573
KIRK SEKİZİNCİ BÖLÜM 575
Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 575
KIRK DOKUZUNCU BÖLÜM 579
Vakıflar Genel Müdürlüğü 579
ELLİNCİ BÖLÜM 581
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 581
ELLİ BİRİNCİ BÖLÜM 582
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 582
ELLİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 585
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 585
ELLİ BEŞİNCİ BÖLÜM 587
Ortak Hükümler 587
5 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 588
6 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 597
7 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 601
8 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 604
9 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 606
10 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 609
11 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 612
12 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 617
13 SAYILI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI HAKKINDA
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 621
14 SAYILI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 626
TÜRKİYE UZAY AJANSI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 631
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 635
KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 637
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 638
SUÇ MAĞDURLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 641
SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK 642
SANAYİLEŞME İCRA KOMİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI
KARARNAMESİ 643
7261 SAYILI TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULMASI İLE İLGİLİ KANUN 646
EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU HAKKINDA
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ 649
SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU HAKKINDA
CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ 650
ULUSAL YAPAY ZEKÂ STRATEJİSİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI
GENELGESİ 651
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI 652
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 652
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 653

TÜRKİYE’DE MAHALLÎ İDARELER
Yerel Yönetimler Tarihçesi ve Genel Esaslar 655
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (AYYÖŞ) 669
5302 SAYILI İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 671
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU 701
5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU 748
442 SAYILI KÖY KANUNU 773
5355 SAYILI MAHALLÎ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU 797
TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ 808
İÇMESUYU BİRLİĞİ 810
3202 SAYILI KÖYE YÖNELİK HİZMETLER HAKKINDA KANUN 820
2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 821
6107 SAYILI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN 825
6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI
HAKKINDA KANUN 829
2577 SAYILI İDARÎ YARGILAMA USÛLÜ KANUNU 834
6172 SAYILI SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU 835
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI (AYYÖŞ) 837

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786256416208
MarkaTemsil Kitap Yayınları
Stok DurumuVar
9786256416208

Son Gezilen Ürünler

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.