• Tüm Kategoriler
  • Yenilenebilir Enerji Kaynakları Mehmet Metin Özgüven Kasım 2018

   Fiyat:
   57,00 TL
   İndirimli Fiyat (%20,2) :
   45,50 TL
   Kazancınız 11,50 TL
   2.7 9
   Aynı Gün Kargo
   İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………… i
   ŞEKİLLER LİSTESİ……………………………………………………………. iv
   ÇİZELGELER LİSTESİ………………………………………………………. viii
   1. GİRİŞ…………………………………………………………………………… 1
   1.1. Enerjinin Tanımı ve Sınıflandırılması………………………………………… 3
   1.2. Dünya’daki ve Türkiye’deki Enerji Tüketiminin Bugünkü Durumu ve
   Talep Projeksiyonu…….……………………………..……………………….. 5
   1.3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları……………………………………………….. 8
   2. GÜNEŞ ENERJİSİ…………………………………………………………….. 9
   2.1. Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli…………………………....……………...10
   2.2. Güneş Enerji Sistemleri…………………………………...…………………..13
   2.2.1. Düz Yüzeyli Güneş Kollektörleri……………………………...…………...13
   2.2.2. Vakumlu Güneş Kollektörleri……………………………...………………. 16
   2.2.3. Güneş Havuzları…………………………………………………………... 18
   2.2.4. Odaklı (Yoğunlaştırıcı) Güneş Kollektörleri………………………………. 18
   2.3. Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi…………………………………………... 20
   2.3.1. Güneş Pili Sistemleri ile Elektrik Üretimi…………….….......……………. 21
   2.3.2. Termal Güneş Santralleri ile Elektrik Üretimi……………………..………. 27
   2.4. Güneş Enerjisi Uygulama Alanları…………………………………………... 37
   2.4.1. Güneş Enerjili Sıcak Su Sistemleri……………………………...…………. 37
   2.4.2. Güneş Enerjisi ile Ürün Kurutma………………………………………….. 40
   2.4.3. Güneş Enerjisi ile Sera Isıtma……………………………………..………. 45
   2.4.4. Güneş Pili ile Su Pompasının Çalıştırılması……………………………….. 48
   2.4.5. Güneş Enerjisi ile Toprak Solarizasyonu…………………………………... 49
   2.4.6. Güneş Enerjisi ile Tarımsal Havalandırma………………………………... 51
   2.4.7. Güneş Enerjili Çitler……………………………………………..………… 51
   2.4.8. Güneş Enerjili Traktör ve Tarım Makinaları………………………..……... 52
   2.4.9. Güneş Enerjisi ile Su Arıtma……………………………………..………... 53
   2.4.10. Güneş Enerjili Pişiriciler………………………………………...………... 54
   3. RÜZGÂR ENERJİSİ…………………………………………………………57
   3.1. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli…………………………………………. 59
   3.2. Rüzgâr Türbinleri……………………………………………...……………... 63
   3.3. Rüzgâr Türbininin Bileşenleri………………...……………………………... 66
   3.4. Rüzgârdaki Enerji………………………..…………………………………... 68
   3.5. Rüzgâr Ölçüm Sistemleri…………………...………………………………... 71
   3.6. Rüzgâr Enerjisinin Kullanım Alanları……………….………………………. 72
   3.6.1. Değirmenler……………………………………….……………………….. 73
   ii
   3.6.2. Su Pompalama Sistemleri…………………..………………………………73
   3.6.3. Elektrik Üretim Sistemleri………………...………………………………..75
   3.6.4. Diğer Kullanım Alanları………………...…………………………………..78
   4. HİDROLİK ENERJİ………………...………………………………………..79
   4.1. Türkiye Hidrolik Enerjisi Potansiyeli…………...……………………….…...81
   4.2. Hidroelektrik Santrallerin Sınıflandırılması……………………………….....84
   4.3. Hidroelektrik Santrallerin Yapısı…………………………………………….. 85
   4.4. Hidroelektrik Sistemlerde Türbinler…………………………………….…… 87
   4.5. Su Çarkları………………………………………………………………..….. 91
   5. JEOTERMAL ENERJİ……………………………………………………....95
   5.1. Türkiye Jeotermal Enerji Potansiyeli……………………….………………... 99
   5.2. Jeotermal Enerjinin Kullanım Alanları……………………….……………..102
   5.2.1. Jeotermal Enerjiden Elektrik Üretimi………………………….………….102
   5.2.2. Jeotermal Enerjinin Doğrudan Kullanımı………………………..………..105
   6. BİYOKÜTLE ENERJİSİ………………………………………………….... 111
   6.1. Türkiye Biyokütle Enerjisi Potansiyeli……………………………………... 115
   6.2. Biyokütleden Enerji Üretiminde Kullanılan Çevrim Yöntemleri……...…… 117
   6.3. Biyokütle Enerjisinin Faydaları……………………………...……………... 119
   6.4. Biyoenerji Üretiminin Artırılmasında Ulaşılabilecek Riskler…………….... 122
   6.5. Biyogaz……………………………………………………………………... 124
   6.5.1. Biyogazın Oluşumu……………………………………………………… 126
   6.5.2. Biyogaz Oluşumuna Etkili Faktörler……………………………………... 128
   6.5.3. Biyogaz Üretim Sistemleri………………………………………………. 135
   6.5.4. Reaktör Tasarımlarına Göre Biyogaz Tesisleri…………………………... 136
   6.5.5. Biyogaz Tesisinin Bileşenleri……………………………….……….…… 140
   6.5.6. Biyogazın Temizlenmesi………………………………………………… 146
   6.5.7. Biyogazın Kullanım Alanları…………………………...………………… 148
   6.5.8. Biyogaz Tesislerinin Projelendirilmesi…………………………………… 153
   6.5.9. Biyogaz Tesisleri İçin Ölçme Yöntemleri ve Cihazları…………………... 156
   6.6. Biyodizel……………………………………………………………………. 157
   6.6.1. Biyodizelde Doğru Karışım…………………………………..…………... 159
   6.6.2. Biyodizel Üretiminde Kullanılan Hammaddeler………………….……… 161
   6.6.2.1. Ayçiçek…………………………………………………………………. 163
   6.6.2.2. Soya…………………………………………………………………….. 168
   6.6.2.3. Kolza (Kanola)…………………………………………………………. 172
   6.6.2.4. Aspir……………………………………………………………………. 176
   6.6.2.5. Pamuk…………………………………………………………………... 178
   iii
   6.6.3. Biyodizel Üretimi………………………………………………………… 183
   6.6.4. Biyodizelin Özellikleri…………………………………………….……… 187
   6.6.5. Biyodizelin Dizel Motorlarda Kullanımı…………...…………………….. 188
   6.7. Biyoetanol…………………………………………………………………..189
   6.7.1. Biyoetanol Üretiminde Kullanılan Hammaddeler……………….……….. 190
   6.7.1.1. Şekerpancarı……………………………………………….…………… 192
   6.7.1.2. Buğday………………………………………………………………….. 197
   6.7.1.3. Arpa…………………………………………………………………….. 203
   6.7.1.4. Patates………………………………………………………………….. 207
   6.7.1.5. Mısır……………………………………………………………………. 211
   6.7.2. Biyoetanol Üretimi……………………………………………….………. 217
   6.7.3. Biyoetanol Özellikleri…………………………………………….….…… 221
   6.7.4. Biyoetanolün Kullanım Alanları……………………………………..…... 222
   6.7.5. Biyoetanolün Motorlarda Kullanımı……………………………………… 223
   7. DENİZ KÖKENLİ ENERJİLER…………………………………………... 225
   7.1. Dalga Enerjisi………………………………….…………………………… 226
   7.2. Gelgit Enerjisi…………………………………….………………………… 228
   7.3. Akıntı Enerjisi…………………………………….………………………... 230
   7.4. Okyanusların Derin ve Sığ Suları Arasındaki Sıcaklık Farkından
   Yararlanılarak Enerji Elde Edilmesi…………………….………………….. 230
   KAYNAKLAR…………………………………………………………………. 232
   iv
   ŞEKİLLER LİSTESİ
   Şekil 1.1. Dünya birincil enerji arzında kaynakların payı (2010 yılı)…………. 5
   Şekil 1.2. Dünya birincil enerji talebi için referans senaryo…………………....6
   Şekil 2.1. Türkiye güneş enerjisi potansiyel atlası……………………………...12
   Şekil 2.2. Düz yüzeyli bir güneş kollektörünün yapı elemanları……………... 14
   Şekil 2.3. Vakumlu güneş kollektörlü su ısıtma sistemi………………………..17
   Şekil 2.4. Vakumlu güneş kolektörünün çalışma prensibi……………………. 17
   Şekil 2.5. Güneş havuzu çalışma prensibi ve bir tesis…………………………. 18
   Şekil 2.6. Güneş enerjisinin eksenel odaklanması……………………………... 19
   Şekil 2.7. Güneş enerjisinin noktasal odaklanması……………………………. 20
   Şekil 2.8. Güneş pili (fotovoltaik) sistemle elektrik üretimi…………………... 20
   Şekil 2.9. Termal güneş santraliyle elektrik üretimi…………………………... 21
   Şekil 2.10. Güneş pili sistemi……………………………………………………. 22
   Şekil 2.11. Şebekeden bağımsız sistemler……………………………………….23
   Şekil 2.12. Şebeke bağlantılı sistemler…………………………………………..23
   Şekil 2.13. Güneş pili uygulama örnekleri……………………………………... 24
   Şekil 2.14. Güneş pili hücre, modül ve dizisi…………………………………... 25
   Şekil 2.15. Güneş pilinin yapısı…………………………………………………. 26
   Şekil 2.16. Parabolik oluk kollektörün yapısı………………………………….. 28
   Şekil 2.17. Parabolik çanak kollektörün yapısı………………………………... 28
   Şekil 2.18. Merkezi alıcılı sistemin yapısı……………………………………….29
   Şekil 2.19. Doğrusal Fresnel yansıtıcının yapısı……………………………….. 29
   Şekil 2.20. Güneş bacasının yapısı……………………………………………… 29
   Şekil 2.21. Parabolik oluk kollektörlü elektrik santrali………………………. 30
   Şekil 2.22. Parabolik çanak kollektörlü elektrik santrali……………………... 30
   Şekil 2.23. Merkezi alıcılı elektrik santrali…………………………………….. 31
   Şekil 2.24. Doğrusal Fresnel oluk teknolojisi…………………………………...31
   Şekil 2.25. Güneş bacalı elektrik santrali……………………………………….32
   Şekil 2.26. Parabolik oluk kollektörlü elektrik santralinin bölümleri………...32
   Şekil 2.27. Parabolik çanak kollektörlü elektrik santralinin bölümleri………34
   Şekil 2.28. Merkezi alıcılı elektrik santralinin bölümleri……………………... 35
   Şekil 2.29. Doğrusal Fresnel yansıtıcılı elektrik santralinin bölümleri………. 36
   Şekil 2.30. Güneş bacalı elektrik santralinin bölümleri………………………. 37
   Şekil 2.31. Doğal dolaşımlı açık sistem…………………………………………. 38
   Şekil 2.32. Pompalı açık sistem…………………………………………………. 39
   Şekil 2.33. Pompalı kapalı sistem………………………………………………..40
   v
   Şekil 2.34. Doğal ürün kurutma…………………………………………………40
   Şekil 2.35. Güneşli kurutucular için hava akışlı kollektör örnekleri………… 42
   Şekil 2.36. Kabin tipi güneşli kurutucu………………………………………… 42
   Şekil 2.37. Çadır tipi güneşli kurutucu………………………………………… 43
   Şekil 2.38. Güneş enerjili raflı kurutucu……………………………………….. 43
   Şekil 2.39. Güneş enerjili fanlı kurutucu………………………………………. 43
   Şekil 2.40. Pompalı kapalı sistem………………………………………………..44
   Şekil 2.41. Güneş enerjisiyle ısı depolamalı sera ısıtma sistemi………………. 45
   Şekil 2.42. Seranın güneş enerjisi kolektörü (toplacı) olarak kullanıldığı ısı
   depolama sistemi…………………………………………………….. 46
   Şekil 2.43. Su şilteleri (tüpleri) yardımıyla sera ısıtma………………………...46
   Şekil 2.44. Su şiltelerinin sera yan duvarlarına düşey yerleştirilmesi………... 47
   Şekil 2.45. Güneş pili sistemiyle çalışan pompaj tesisi ile bir meyve bahçesinde
   damla sulama sisteminin çalıştırılması……………………………...49
   Şekil 2.46. Güneş enerjisi (pili) ile çalışan tarımsal sulama sistemi…………...48
   Şekil 2.47. Güneş enerjisi ile toprak solarizasyonu……………………………. 50
   Şekil 2.48. Güneş enerjisi ile tarımsal havalandırma…………………………. 51
   Şekil 2.49. Güneş enerjili çitlerin elemanları ve uygulaması…………………. 52
   Şekil 2.50. Güneş enerjili traktör………………………………………………..52
   Şekil 2.51. Güneş enerjili çim biçme makinası………………………………… 53
   Şekil 2.52. Güneş enerjili çim biçme robotu…………………………………… 53
   Şekil 2.53. Güneş enerjisiyle su arıtma sistemleri……………………………... 54
   Şekil 2.54. Güneş enerjili pişirici tipleri………………………………………... 55
   Şekil 3.1. Türkiye ortalama rüzgâr hızı dağılımı……………………………… 59
   Şekil 3.2. Türkiye ortalama rüzgâr gücü yoğunluğu dağılımı………………... 59
   Şekil 3.3. Ortalama yıllık rüzgâr hızları dağılımı (50 metrede)……………….61
   Şekil 3.4. Ortalama güç yoğunluğu dağılımı (50 metrede)……………………. 61
   Şekil 3.5. Ortalama kapasite faktörü dağılımı (50 metrede)………………….. 61
   Şekil 3.6. Türkiye’deki işletmedeki RES’ler……………………………………62
   Şekil 3.7. Yatay eksenli, yavaş hızla çalışan rüzgâr türbini…………………... 63
   Şekil 3.8. Yatay eksenli, yüksek hızla çalışan rüzgâr türbini………………….64
   Şekil 3.9. Düşey eksenli rotor tipleri…………………………………………….64
   Şekil 3.10. Savonius ve Darrieus rüzgâr türbinleri……………………………. 65
   Şekil 3.11. Eğik eksenli rüzgâr türbini…………………………………………. 65
   Şekil 3.12. Rüzgâr türbini bileşenleri…………………………………………... 66
   Şekil 3.13. Kule tipleri (a.boru şeklinde çelik, b.kafes yapılı, c.Halat destekli
   direk tipi)……………………………………………………………...67
   vi
   Şekil 3.14. Rüzgâr değirmenleri…………………………………………………73
   Şekil 3.15. Su pompalamada kullanılan rüzgâr türbin tesisi…………………. 74
   Şekil 3.16. Rüzgârdan elektrik üretimi, depolanması ve kullanımı…………...75
   Şekil 3.17. Rüzgâr elektrik santrali (Killik RES, Tokat)………………………76
   Şekil 3.18. Rüzgâr türbininde üretilen elektriğin iletimi………………………77
   Şekil 4.1. Hidrolik çevrimi……………………………………………………….80
   Şekil 4.2. Hidrolik enerjiden elektrik üretimi…………………………………. 81
   Şekil 4.3. Türkiye hidroelektrik santralleri haritası…………………………... 82
   Şekil 4.4. Baraj gövdesi ve gölü………………………………………………….86
   Şekil 4.5. Su yolları tesisleri……………………………………………………...86
   Şekil 4.6. Savak tesisleri………………………………………………………….87
   Şekil 4.7. Pelton türbin yapısı ve çalışma prensibi…………………………….. 89
   Şekil 4.8. Dikey eksenli Francis türbini……………..…………………………..90
   Şekil 4.9. Kaplan türbin yapısı ve çalışma prensibi…………………………… 90
   Şekil 4.10. Üstten vuruşlu su çarkları………………………………………….. 91
   Şekil 4.11. Yandan vuruşlu su çarkları………………………………………… 92
   Şekil 4.12. Alttan vuruşlu su çarkları……….…………………………………..93
   Şekil 5.1. Yerkürenin yapısı ve sıcaklık değerleri……………………………... 96
   Şekil 5.2. Jeotermal enerji sisteminin şematik gösterimi………………………97
   Şekil 5.3. Türkiye jeotermal kaynaklar ve uygulama haritası………………...99
   Şekil 5.4. Kuru buhar santrali………………………………………………….103
   Şekil 5.5. Islak buhar santrali…………………………………………………..103
   Şekil 5.6. Binary (ikili) çevrim santrali………………………………………...104
   Şekil 5.7. Jeotermal elektrik üretim santrali…………………………………..104
   Şekil 5.8. Jeotermal enerjiyle bölgesel konut ısıtma…………………………..105
   Şekil 5.9. Jeotermal akışkanla yol ve kaldırım ısıtma uygulamaları…………106
   Şekil 5.10. Jeotermal enerji ile sera ısıtma sistemlerine ait bazı örnekler….. 107
   Şekil 5.11. Jeotermal akışkanın iletimi……………………………………….. 108
   Şekil 5.12. Entegre jeotermal sistem………………………………………….. 108
   Şekil 6.1. Biyokütle kaynakları………………………………………………... 112
   Şekil 6.2. Bitkisel döngü………………………………………………………...104
   Şekil 6.3. Biyokütle oluşumu ve tüketimi……………………………………... 113
   Şekil 6.4. Biyokütle kaynaklarından enerji elde edilme işlemleri……………116
   Şekil 6.5. Biyogaz üretim sistemi……………………………………………… 124
   Şekil 6.6. Tokat atıksu arıtma tesisinde biyogaz üretim sistemleri…………. 124
   Şekil 6.7. Biyogaz oluşum akış diyagramı …………………………………….126
   Şekil 6.8. Üreteçlerin temel işletim şekilleri…………………………………... 135
   vii
   Şekil 6.9. Basit biyogaz tesisleri………………………………………………...136
   Şekil 6.10. Hareketli kubbeli biyogaz tesisinin yapısı…………………….…...136
   Şekil 6.11. Sabit kubbeli biyogaz tesisinin yapısı……………………….……..137
   Şekil 6.12. Balon tipi kubbeli biyogaz tesisi……………………………….…...137
   Şekil 6.13. Reaktör örnekleri……………………………………………….…..140
   Şekil 6.14. Gaz Deposu (balon tipi)…………………………………………….143
   Şekil 6.15. Organik madde deposu………………………………………….….144
   Şekil 6.16. Biyogaz tesisinin bileşenleri………………………………………...145
   Şekil 6.17. Biyogazla çalışan bir ocak………………………………………….148
   Şekil 6.18. Biyogazın motorlarda kullanımı………………………………….. 149
   Şekil 6.19. Biyogübrenin depodan tanka alınışı……………………………… 150
   Şekil 6.20. Biyogübrenin tarlada toprak altına dağıtımı…………………….. 150
   Şekil 6.21. Biyogazla çalışan lamba…………………………………………… 151
   Şekil 6.22. Biyogaz jeneratörü………………………………………………… 152
   Şekil 6.23. Biyodizel üretim aşamaları………………………………………... 182
   Şekil 6.24. Transesterifikasyon yöntemi ile biyodizel üretiminde akış şeması184
   Şekil 6.25. Transesterifikasyon yöntemi ile biyodizel üretimi aşamaları……185
   Şekil 6.26. Şekerpancarından elde edilen ürünler ve yan ürünler…………...196
   Şekil 6.27. Biyoetanol üretim aşamaları……………………………………….217
   Şekil 6.28. Fermantasyon tankları…………………………………………….. 218
   Şekil 6.29. Damıtma kolonları………………………………………………….219
   Şekil 7.1. Dalga enerjisi için sistemler ve işlemler…………………………….226
   Şekil 7.2. Dalga enerjisi dönüşüm sistemi…………………………………….. 226
   Şekil 7.3. Gelgit enerji santrali…………………………………………………227
   Şekil 7.4. Tokat atıksu arıtma tesisinde biyogaz üretim sistemleri…………. 228

    
   • Baskı Tarihi
   • Kasım 2018
   • Baskı Sayısı
   • 1. Baskı
   • Yayınevi
   • Akfon Yayınları
   • Yazar
   • Mehmet Metin Özgüven
   • Sayfa Sayısı
   • 250
   • Ebat
   • 16x24
   • Cilt
   • Isısal Cilt
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786056876257
   MarkaAkfon Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9786056577802

   İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.